La mesura que planteja la Generalitat de reduir la pressió de l'aigua que arriba a les aixetes de les llars catalanes ja s'aplica a Manresa des del mes de març.

Segons ha explicat Aigües de Manresa, regular a la baixa la pressió de l’aigua que arriba a les llars és una pràctica que es va començar a posar en marxa el març passat i que progressivament ha arribat a totes les llars dels sectors de Manresa on hi ha vàlvules que regulen l’esmentada pressió.

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha assegurat que la situació de sequera que viu el país és "molt crítica", la pitjor dels últims 100 anys. Ho ha dit aquest dimecres en el marc d’una reunió amb el món municipal i els directors de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i Aigües Ter-Llobregat (ATLL) per abordar conjuntament l'actual situació de sequera. 

Davant la situació, Mascort ha explicat que "totes" les mesures d'estalvi possibles estan sobre la taula. Una és la reducció de la pressió de l'aigua de les aixetes, que estima que reduiria entre un 2% i un 5% el consum depenent de la zona. 

Reducció del 4%

A Manresa, el segon trimestre d’aquest 2023 la ciutat va consumir 44,7 milions de litres d’aigua menys que no pas el mateix període de l’any passat. Suposa una reducció del 4,13%. 

A Manresa hi ha determinades zones on cal que hi hagi vàlvules reguladores perquè l’aigua arriba a molta pressió. Aquí és on s’ha actuat. Bàsicament és a La Balconada, cal Gravat, un sector del Xup, l’entorn de la Torre Lluvià, part del barri de la Mion i Els Trullols.

Segons Aigües de Manresa, la gent no ha notat que l’aigua els hi arriba amb menys pressió i, per tant, en menys quantitat. Tan sols en pisos alts. Allà on ha fet falta s’han fet ajustaments. Així que considera que la mesura ha anat bé s'ha fet l’anàlisi que potser s'estava treballant amb una pressió que no calia. A més a més ens garanteix que la xarxa general no treballa d’una forma tan estressada i es redueixen les fuites i les avaries en general.