El mullader que ocasionen camions cisterna al costat de les instal·lacions d'Aigües de Manresa a un tram no urbanitzat del carrer Concòrdia genera malestar entre amos de vehicles esquitxats i vianants.

Tal com mostra la fotografia, a l'hora d'omplir les cisternes a l'hidrant que hi ha en aquest espai, a tocar les instal·lacions dels Dipòsits Nous, vessa aigua que va a parar a terra i acaba formant grans bassals que es van fer més profunds per les roderes dels vehicles. Amb tanta aigua per terra també hi ha vehicles privats que surten esquitxats.

Efectes no desitjats

Així que hi ha efectes no desitjats a causa de les càrregues de les cisternes, també pel que fa als ciclistes que passen per aquest espai com a continuació del carril bici.

El problema és que un hidrant no dona informació sobre els litres que aporta i una cisterna no té tampoc un dispositiu que els mesuri. Així que el que es fa és aturar la càrrega quan vessa sobre la via pública en un espai molt concorregut per conductors, vianants i ciclistes pel qual s'accedeix al parc de can Font.

Temps enrere s'havia tingut una trompa amb càrrega automàtica per l'altra banda del carrer Concòrdia, però es va eliminar. Els camions cisterna venen a les instal·lacions d'Aigües de Manresa a comprar aigua potable de l'empresa i comercialitzar-la.

El mullader crida més l'atenció ara per la situació de sequera extrema que viu el país. Aigües de Manresa assegura que és conscient del problema i treballa per solucionar-lo.