Aigües de Manresa ha incorporat a la seva pàgina web un nou espai on la ciutadania podrà conèixer més en profunditat l’aigua que arriba a les seves aixetes. 

S’hi pot accedir des del menú principal de la pàgina web www.aiguesmanresa.cat o directament clicant aquí.

Tot seguit s'ha de posar l’adreça de casa i es desplega un apartat amb quatre pestanyes.

L'origen i la composició

Una amb informació sobre la zona d’abastament. Cada zona d’abastament té una nomenclatura única i no va vinculada exclusivament a un municipi. Aquí també es pot veure informació sobre l’origen de l’aigua, i el procés de tractament que segueix. 

A la segona hi ha les dades analítiques. En primer pla hi ha les dades més demandades: la duresa, el calci, el magnesi i el potassi. I tot seguit es poden consultar les últimes analítiques. A la part inferior, hi ha un enllaç al SINAC (Sistema d’Informació d’Aigües de Consum), a través del qual es poden consultar les analítiques anteriors. 

La tercera conté dades generals del municipi. En aquest apartat es pot consultar informació sobre població servida, consum mitjà d’una llar, conèixer els quilòmetres de xarxa del municipi, i el rendiment d’aquest.

La quarta ofereix informació sobre el preu de l’aigua. És una simulació de factura, on poder veure quin és el cost del servei segons diferents consums.