Per primera vegada la presentació de l’informe de l’Observatori de la Recerca de la Catalunya Central va tenir lloc en una empresa innovadora del territori: Perforaciones y Voladuras, S.A. (PERVOSA), de Manresa. La conclusió del document va ser que la recerca i la innovació de la Catalunya Central continuen en augment i van aportar 23,3 milions d’euros l’any 2022.

La Catalunya Central disposa de 527 projectes de recerca en actiu i 877 investigadors, un territori que ha registrat 109 sol·licituds de patents internacionals entre 2018 i 2022, i que augmenta a 394 els contractes de transferència de tecnologia i a 104 els assajos clínics en actiu.

L'informe anterior, el del 2021, reflexava un impacte econòmic de 19,3 milions d'euros, 841 investigadors i 415 projectes de recerca.

Més publicacions

Pel que fa a les publicacions, s’han analitzat 3.554 publicacions dels darrers cinc anys (2018-2022), un 11% més respecte al quinquenni de l’edició anterior. 

L'informe també inclou un mapa amb 135 empreses innovadores i 61 empreses emergents.

D'aquesta manera es configura com un informe singular pel seu caràcter transversal, centrat en aspectes claus per a una ciutadania vinculada a la societat del coneixement i compta amb la participació dels centres universitaris, centres de recerca i tecnològics i centres sanitaris del territori.

Segons el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) “la dimensió orientativa de les regions del coneixement catalanes seria tenir entre 400.000 i 600.000 habitants, una dimensió econòmica de PIB d’entre 10.000 i 15.000 milions d'euros”.

L'informe reivindica que la Catalunya Central compleix amb escreix aquests paràmetres i, per tant, es pot considerar una regió del coneixement. 

Un marc de referència

Segons els impulsors de l'informe, aquests indicadors, més els altres que es recullen a l’informe del 2022, han de permetre crear un marc de referència per a les futures polítiques en matèria d’universitats, recerca i innovació, que contribueixin al fet que el percentatge d’activitat econòmica basada en el coneixement se situï en valors comparables als dels països del nostre entorn europeu.

L’Observatori va néixer l’any 2012 a l’empara de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (UPC) amb l’objectiu de donar a conèixer la recerca que es duu a terme a la Catalunya Central (Anoia, Bages, Berguedà, Lluçanès, Moianès, Osona i Solsonès). 

L'acte de presentació va comptar amb la col·laboració de Marc Bascompta, professor del Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Manresa, que va presentar el projecte “R+D en l’àmbit de la perforació i voladura: millores en la seguretat i sostenibilitat del sector”.