La manca de metges i personal sanitari i l’augment de professionals vinguts de fora de Catalunya ha tingut com a conseqüència casos d’usuaris que no veuen respectat el seu dret a ser atesos en català. En el cas de la Fundació Althaia ha reaccionat davant aquesta situació generalitzada en el sistema sanitari organitzant cursos i programant accions perquè tot el personal conegui i faci ús de la llengua catalana.

Per tal d’esmenar aquestes situacions tots els professionals nouvinguts contractats per Althaia realitzen, abans de la seva incorporació, un curs informatiu elaborat pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), per conèixer la cultura i el sistema sanitari català. El juny passat es va portar a terme a Althaia un curs de 30 hores adreçat a professionals nouvinguts amb un enfocament molt pràctic, utilitzant simulacions de casos reals de l’àmbit assistencial, amb continguts que es van adaptar a la realitat d’Althaia. 

Parelles lingüístiques

 La Fundació té un acord amb el Consorci de Normalització Lingüística. A tots els participants en el curs del COMB se’ls va oferir la possibilitat de continuar la seva formació al CNL. Hi ha alguns professionals que estan seguint aquests cursos i que participen en el programa de parelles lingüístiques. Hi ha previst un nou curs de català mèdic, obert a tots els professionals no catalanoparlants incorporats entre el 2021 i el 2023.

També s’està treballant per posar en marxa un projecte de parelles lingüístiques a Althaia en què siguin altres professionals qui facin de parelles lingüístiques als nous professionals.  

Gairebé la totalitat dels metges residents que no parlen català segueixen cada any el curs que ofereix el Departament de Salut.