Aquest diumenge és el dia de la 65a campanya de Mans Unides contra la fam. La campanya vol posar de manifest la injustícia climàtica, que té l’origen en el canvi climàtic i que obliga a prendre mesures perquè milions de persones afectades puguin viure dignament. 

Amb el lema "L'efecte ésser humà. L'única espècie capaç de canviar el planeta", Mans Unides fa una crida sobre com el clima està repercutint en drets tan bàsics com l'alimentació, l'aigua potable, la salut, una vida digna o un entorn saludable.

La campanya, lligada a l’acapte anual per recollir fons per finançar projectes de desenvolupament, posa el focus en la crisi climàtica i el seu efecte sobre la població més vulnerable.

Segons les dades del Relator Especial de Nacions Unides per a la Pobresa Extrema i els Drets Humans, el 10% de la població mundial més rica del planeta consumeix gairebé el 40% de l’energia total, mentre que el 10% més pobre en consumeix un 2%. Aquest 10% més ric és el que genera pràcticament el 48% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle global, mentre que el 50% més pobre és responsable del 12% d’aquestes emissions.

Afectació desigual 

L’amenaça climàtica que s’estén per tot el món no ens efecta a tots igualment. Mentre que una part de la humanitat tenim moltes possibilitats de fer front a les necessitats climàtiques, hi ha milions de persones i comunitats molt vulnerables, amb menys recursos, que es veuen molt més afectades per l’impacte negatiu del canvi climàtic: fam provocada per les secades, contaminació de l’aigua, augment del nivell del mar. La conseqüència és que es genera un augment de les migracions per raons climàtiques.