S'invertiran 5 milions per estabilitzar el vas actual de l'abocador de Manresa

La Generalitat anuncia que també caldrà traslladar i modificar les infraestructures afectades

Imatge de l'abocador de Bufalvent, a Manresa

Imatge de l'abocador de Bufalvent, a Manresa / CBGR

ACN

El Consell Executiu del Govern de la Generalitat ha acordat aquest dimarts que l'Agència de Residus de Catalunya inverteixi 5,04 milions d'euros per finançar el projecte d'estabilització del vas actual de l'abocador de Manresa i per traslladar i modificar les infraestructures afectades per aquestes actualitzacions. 

La inversió també servirà per preparar una nova fase alternativa d'abocament i segellament parcial de l'actual infraestructura. 

El regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, ha explicat un estudi realitzat va detectar que en un futur podria haver problemes d’estabilitat i calia actuar per prevenir-los.

Segons Huguet, de moment no hi ha hagut complicacions i el que es tractaria de fer és actuar preventivament. El regidor d’Acció Climàtica ha afirmat que instal·lacions com la del dipòsit controlat de residus es troben subjectes a controls exhaustius i si s’actualitzen mesures per prevenir la possibilitat que hi pugui haver una mínima opció d’inestabilitat s’intervé encara que pugui plantejar-se a molt llarg termini.

L’objectiu és evitar qualsevol tipus d’esllavissada que pugui afectar els residus colgats a l’abocador i així evitar riscos per petits que siguin.

Modificacions de vials

Les obres comportaran treballs complementaris de trasllat de serveis i de modificacions dels vials de circulació. 

També caldrà construir, en paral·lel als treballs d'estabilització, una nova fase del dipòsit que estigui disponible en el menor temps possible. La inversió la gestionarà el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.

El projecte s'inclou en el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya. Aquest Pla es configura com a instrument d’ordenació i de determinació de l’interès públic que deriva en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, i alhora garanteix la implantació d’un model de gestió amb la finalitat d’optimitzar el servei públic de gestió de residus municipals amb criteris de sostenibilitat ambiental, social i econòmica sota la base de la cooperació amb l’administració local.

Les actuacions es financen amb el Fons de Gestió de Residus, procedent del pagament del cànon de residus municipals, que abonen els ens locals.

Correspon a la Junta de Govern del Fons de Gestió de Residus Municipals, amb representació dels ens locals als quals s’adscriu el retorn del cànon finalista, decidir a quines actuacions s’ha de destinar aquest fons, de manera que retorni als ens locals, que són els qui el nodreixen amb el pagament dels cànons.