La Unió Europea produeix més de 2.200 milions de tones de residus cada any, una xifra elevada que té un impacte negatiu directe sobre el planeta. En un moment on el canvi cap a un model sostenible és vital degut a l’emergència climàtica, des de les institucions d’arreu del continent es treballa per canviar el model de gestió de residus. En aquest context, l’economia circular sembla la millor solució possible.

L’economia circular és un model de producció i consum que implica compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar materials i productes existents totes les vegades que sigui possible per crear un valor afegit. D’aquesta forma, el cicle de vida dels productes s’allarga en el temps, reduint, com a conseqüència, l’impacte sobre el medi ambient.

A la pràctica, aquest model té l’objectiu de reduir els residus al mínim possible. Quan un producte arriba al final de la seva vida, els materials dels quals està format es mantenen dins de l’economia sempre que sigui possible gràcies al reciclatge. D’aquesta forma, aquests materials poden ser productivament utilitzats tantes vegades com sigui suficient, creant així un valor afegit sobre la cadena de producció de qualsevol producte.

El model de l’economia circular contrasta amb el model econòmic lineal tradicional, basat principalment en el concepte «d’un sol ús», que requereix grans quantitats de materials i energia barats i de fàcil accés promovent l’obsolescència programada contra la qual, precisament, lluita l’economia circular.

Beneficis de l’economia circular

Tots els beneficis de l’economia circular es podrien resumir dins dels àmbits de la sostenibilitat i l’eficiència, perquè el resultat d’aplicar aquest model tindria un impacte positiu sobre el planeta i el clima, però també sobre l’eficiència productiva i de control de costos de les empreses.

Començant pel primer punt, la reutilització i el reciclatge de productes alentirien l’ús de recursos naturals, reduint així l’alteració del paisatge i l’hàbitat, ajudant a preservar la biodiversitat. Quant a la reducció d’emissions, des de la UE, amb dades de l’Agència Europea del Medi Ambient, xifraen el 9,10% total les emissions de gasos d’efecte hivernacle dels processos industrials i l’ús de productes, mentre que la gestió de residus només representa el 3,32%. De fet, segons el mateix departament, el 80% de l’impacte ambiental d’un producte es produeix durant la fase de disseny, fet pel qual la creació de productes més eficients i sostenibles des del principi evitaria el consum excessiu d’energia i recursos.

De cara a la part industrial, l’economia circular suposaria importants avantatges estratègics a nivell europeu i de costos en l’àmbit empresarial. Segons expliquen des de la UE, l’economia circular permetria reduir la dependència energètica i de matèries primeres i, per tant, guanyar independència davant les potències energètiques, com poden ser països com la Rússia o la Xina. En xifres, la UE importa gairebé la meitat de les matèries primeres que consumeix, segons Eurostat, deixant un dèficit comercial de 35.500 milions d’euros l’any 2021. Un model de reciclatge generalitzat tindria un impacte positiu molt rellevant sobre aquesta xifra.

En l’àmbit empresarial, la Urma que l’econoE afimia circular estimula la competitivitat, la innovació i el creixement econòmic. De fet, des de l’òrgan comunitari estimen en 700.000 llocs de treball els que dependran de l’economia circular l’any 2030, quan l’aposta sigui encara més ferma. En un context on l’economia circular sigui la norma, les empreses tindran accés a productes i materials d’una forma més assequible i accessible, reduint els costos de forma significativa, així com la dependència de tercers, guanyant competitivitat davant d’altres models.

Regió7 celebra avui una jornada dedicada a l’economia circular per aclarir conceptes sobre aquest model de gestió eficient dels residus i per debatre quin ha de ser el camí a seguir per aconseguir fer la transició cap a una producció i reutilització dels residus més intel·ligent. A Catalunya ja hi ha més de 600 empreses dedicades a l’economia circular, donant feina a més de 33.000 persones i aportant un 4,6% al PIB del país.