ITV 2022: La data de matriculació que et pot impedir passar la inspecció

Només alguns vehicles hauran de passar un nou examen de forma obligatòria

Etiqueta ITV d'un vehicle

Etiqueta ITV d'un vehicle / Arxiu

Redacció

Si el teu vehicle ha de passar l’ITV aquest 2022, és important que coneguis les últimes novetats per assegurar-te de passar la inspecció tècnica. 

Un dels canvis que arriba aquest any és la prova del port OBD (‘On Board Diagnostics’). Un examen que mesura el nivell d’emissions de gasos de forma integral i fiable. Tant és així, que és capaç de detectar fallades en el sistema dels cotxes que abans passaven desapercebuts.  L’objectiu d’aquesta prova és reduir els nivells de contaminació ambiental, i és obligatori per a alguns vehicles, depenent de la seva data de matriculació.

Què és l’OBD?

L’OBD va aparèixer en els anys 80 als Estats Units, amb l’objectiu de comprovar els índexs d’emissió contaminants que emetien els vehicles. Més tard va arribar a Europa i, des de l’any 2000, es va establir que l’OBD era obligatori per a tots els vehicles que es proveeixen amb gasolina. Tres anys més tard, el van estendre també als que ho fan amb dièsel.

La funció de l’OBD continua sent, en el dia d’avui, controlar les emissions contaminants. Tot i que també permet verificar l’estat integral de tot el vehicle. Mitjançant un lector de codis connectat a un mòbil o ordinador, es pot conèixer tota la informació.

Normalment, es troba al tablier dels cotxes, tot i que de vegades és al cendrer o al seient del copilot.

Dates a tenir en compte

El Reglament 2021/392 indica que el diagnòstic del port OBD s’ha de fer en els vehicles de les categories M i N –entre els quals hi ha cotxes i furgonetes–, homologats per a les emissions euro 5 i euro 6. És a dir, automòbils matriculats a partir de l’1 de gener del 2011.

Així mateix, també es comprovarà als camions euro VI, és a dir, aquells que van ser fabricats a partir de l’any 2014.

Es pot recordar que les estacions ITV tenen màquines de diagnosis que s’asseguren que les dades no hagin sigut manipulades, una cosa que alguns conductors fan per passar la revisió.