Les autoritats i la Direcció General de Trànsit (DGT) té declarada la guerra a l’excés de velocitat pel repunt de la sinistralitat a les carreteres. Amb aquesta finalitat, en 83 quilòmetres de l’autopista AP-7 està limitada a 100 km/hora en lloc dels 120 km/h genèrics a les vies ràpides. Tanmateix, ¿sabies que hi ha una excepció que permet circular a 150 km/h?

El reglament de vehicles inclou aquesta singularitat en l’article 47. En particular, s’especifica que «l’òrgan competent per atorgar el permís fixarà en aquest la velocitat màxima a desenvolupar, que no podrà ser superior a 30 quilòmetres per hora sobre la normalment autoritzada per a la via i el vehicle que es tracti».

És a dir, l’excepció permet que turismes, furgonetes petites i motocicletes arribin a una velocitat màxima de 150 km/h a les vies ràpides i a 120 km/h a les convencionals. «Tret que la via s’hagi tancat al trànsit general», recalca la norma.

Permís específic

Tanmateix, i com ja hauràs llegit, es necessita un permís específic per prémer l’accelerador més del compte. De la mateixa manera que l’excepció té límits, també són necessaris uns requisits per poder beneficiar-se’n. El mateix article 47 del reglament els assenyala: aquestes autoritzacions només s’atorguen a «fabricants de vehicles o els seus representants legals, als testadors de carrosseria i els laboratoris oficials, que siguin titulars de permisos temporals d’empresa».

A més, el permís té l’única finalitat de fer «proves o assajos d’investigació extraordinaris» en autopistes, autovies i altres vies públiques del territori nacional. Tampoc qualsevol pot posar-se al volant d’aquests vehicles de prova. Els conduiran automobilistes que hagin rebut l’autorització específica per part de la DGT. 

Quan l’organisme autònom concedeix aquesta mena de permisos, també expedeix un document en què consta «el tipus d’assaig a fer, el seu itinerari, durada i altres condicions que s’hagin de desenvolupar», prossegueix el reglament de circulació. Qui vulgui posar a prova un vehicle en aquestes circumstàncies ho han de sol·licitar amb un mínim de 72 hores d’antelació. D’aquesta manera, la DGT pot senyalitzar el tram, si ho considera convenient, per avisar els altres conductors que hi ha un assaig en marxa.

Plaques distintives: senyals V12

De cara al risc que suposa per a la resta de conductors topar amb vehicles que sobrepassin la velocitat màxima autoritzada, qui disposi d’aquest permís excepcional també han de portar una matrícula distintiva. En concret, dos senyals V12, que són dues plaques de color vermell amb les lletres blanques F. V., que significa «placa d’assaig».

Sense autorització, una multa de 100 euros

Superar de 30 km/h la velocitat màxima autoritzada a qualsevol via sense cap tipus de permís especial és una infracció viària, que comporta 100 euros de multa. No obstant, no resta punts del carnet de conduir. Precisament, és a partir de 150 km/h que la DGT penalitza el saldo de punts.