píndoles d'anglès

M’acompanyaràs?

Lou Hevly

Lou Hevly

Encara que el verb català acompanyar es pot traduir literalment per accompany, en la majoria dels casos l'anglès fa servir altres verbs:

Quan es tracta d'acompanyar algú a un lloc i deixar-lo allà, l'anglès utilitza take took taken o, si es va amb cotxe, drive drove driven. Exemples:

1) He d'acompanyar els nens a col·legi. / I have to take/drive the kids to school.

2) M'acompanyaràs a l'aeroport? / Will you take/drive me to the airport?

En canvi, si es demana no tan sols el transport, sinó l'acompanyament al lloc on es vol anar, solem fer servir el gir «come with + persona»:

3) M'acompanyaràs al metge? / Will you come with me to the doctor's?

A més, en els casos 1 i 2, es pot descriure l'acció amb el gir «drop someone off»:

1a) I have to drop the kids off at school.

2a) She dropped me off at the airport.

Finalment, quan recollim algú, sovint fem servir el gir «pick someone up»:

1b) I have to pick up the kids from school.

2b) She picked me up from the airport.

Subscriu-te per seguir llegint