TRIBUNA

El 2+1 promès a la C-55 no és cap solució

Quirino Vila-Masana Portabella

Quirino Vila-Masana Portabella

Fa uns dies representants del departament de Territori van ser a Manresa per a explicar la diagnosi i les solucions a la congestió de la C-55. Van exposar que la solució a les retencions «puntuals» (segons ells) que es produeixen és la implantació de la secció de «2+1», en diversos trams, és a dir, la construcció o allargament de certs trams de dos carrils en un sentit concret, preferiblement en sentit nord.

Ni la diagnosi em sembla correcte ni per tant, menys encara, la solució.

La C-55 no pateix retencions puntuals especialment en sentit nord sinó una manca greu de capacitat general en els dos sentits, al menys en el tram entre Manresa i l’enllaç de la C-16 al terme de Castellbell i el Vilar.

Els manuals de carreteres donen per a una carretera convencional, d’un carril per sentit, una capacitat inferior als 15.000 vehicles/dia per un nivell de servei admissible. La C-55, entre Manresa i l’enllaç de l’autopista, pateix una demanda superior als 30.000 vehicles/dia, per tant la diagnosi correcta és que aquest tram és obsolet i, senzillament, el nombre de vehicles que hi volen o necessiten passar-hi, no hi caben. L’única solució és l’augment de la secció a dos carrils per sentit en tot el tram per poder oferir una capacitat entre 30.000 i 40.000 vehicles/dia.

Cal aclarir que el «2+1», de que parla el departament de Territori, no és una millora de la capacitat de la carretera, doncs globalment continua tenint un carril per sentit. Ans al contrari, perd capacitat per les turbulències de trànsit produïdes en la reducció de dos carrils a un carril.

Tots hem vist en caps de setmana de forta demanda de trànsit (operacions sortida o tornada en èpoques d’esquí o altres) que els equips de manteniment de la carretera posen cons per suprimir el segon carril per tal què no es produeixin aquestes retencions (turbulències de trànsit) que perjudiquen la fluïdesa de la circulació.

Cal que des de el territori primer es comprengui bé el problema i després s’exigeixin actuacions decidides que resolguin per a molts anys l’important comunicació viària amb el Baix Llobregat, amb Barcelona, amb el Port i amb l’Aeroport.

L’economia de la Catalunya Central en depèn.

Subscriu-te per seguir llegint