Quiosc Regió7

Regió7

Carta de los lectores

Rosa Rosell Esteban

Cartes dels lectors

Eleccions municipals

S’acosten les eleccions municipals i els partits polítics s’afanyen a tancar candidatures. A les ciutats grans és més fàcil, però als municipis petits, contràriament al que sembla, costa de seleccionar els candidats perquè hi ha menys persones i no són conegudes ni pels seus propis partits. Alguns càrrecs sortints miren de traspassar la vara a algú dels seus partidaris, passant el consistori com una herència. A més de poc ètic, això no té res a veure amb la capacitat de governar dels possibles candidats. El criteri dels partits per triar els «aspirants» va lligat a la voluntat de seguir mantenint el poder i de sumar municipis del seu color per augmentar la influència al territori. Alguns candidats repetiran, altres són novells i, lamentablement, no sempre es verifica la idoneïtat dels presentats. No es comprova prou si el candidat té les qualitats que calen per dedicar-se a aquesta funció, encara que sigui en un consistori petit. 

Proposar persones que el partit ha tractat poc és arriscat i pot ser perjudicial per als municipis perquè no es tenen garanties de les seves aptituds. Semblar capaç no acredita ser competent, tenir anomenada no assegura el bon desenvolupament de les seves obligacions, ni empatia amb els veïns. Al final, la inexpertesa del candidat sovint la supleixen els secretaris dels municipis, però si l’escollit no té capacitat ni facultats personals suficients per desenvolupar el seu càrrec i atendre les necessitats reals dels veïns, la convivència se’n ressent. Estaria bé que als municipis petits, els partits dediquessin més temps a conèixer si els seus electes han fet bé la feina i els futurs candidats seran capaços de fer-la correctament.

Compartir l'article

stats