David Berenguer Pardal

No hi va un bloc, hi va una zona verda

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

Abans de Setmana Santa, l’alcalde Aloy va presentar la construcció d’uns blocs d’habitatge social al barri de la Sagrada Família, al costat mateix de l’escola Ítaca. 

Projectes d’accés a l’habitatge són molt necessaris per a Manresa, però, en aquesta ubicació, el que li correspondria seria deixar la zona verda existent. 

Parlem del final de la trama urbana que hi ha, en una zona on comença «el camp», amb la Sèquia, terrenys d’horta de regadiu i sembrats de secà, a mig camí dels Trullols i del barri de la Font dels Capellans. Un final de trama que només es va poder resoldre amb la participació del Mercadona per acabar d’urbanitzar aquest sector i fer el carrer Pilar Beltran Vallés. 

En aquest emplaçament, a tocar de l’escola, hi ha projectats tres edificis, dos de baixos més quatre, i un de baixos més set plantes. El plantejament inicial permetia un bloc continu de baixos més set plantes, tota una barbaritat que reconeixen els responsables. En canvi, continuar deixant un edifici de baixos més set significarà que serà l’edifici més alt en una ubicació de carrers no gaire amples i sense distància del centre educatiu. 

Justament aquesta zona del barri de la Sagrada Família i de les Escodines té una trama molt edificada i només compta amb un solar lliure al costat del centre cívic Joan Amades, el parc dels tres tobogans o el petit espai de la carretera del Pont, als edificis de la «Caja de Ahorros». La resta, entre el passeig de la Divina Pastora i el carrer de Sant Cristòfol, és una zona mancada d’espais verds urbans i places a l’interior del barri. No seria més convenient esponjar la trama urbana com es vol fer amb la Fàbrica Nova? Quina mirada s’ha de tenir sobre l’espai urbà en ple segle XXI? El mateix del segle XX? Com volem que siguin els entorns d’una escola en una ciutat educadora que es qualifica com «Amiga de la infància»? 

No seria una bona pensada projectar una zona enjardinada, o naturalitzada o un parc infantil per fer la transició entre el centre educatiu, la trama urbana i l’espai agrari? No ho agrairien el veïnat i els infants? No implicaria millor qualitat de vida per a tothom?

És posar consciència del que estem fent a l’hora d’ocupar el territori. El debat de zona verda versus habitatge social no hauria de ser-hi. Totes dues opcions són necessàries. S’hauria de buscar un nou emplaçament per als edificis, sense l’excusa que ja estava projectat fa molt de temps o que ara venen fons europeus. 

Subscriu-te per seguir llegint