L’Hospital de Berga i el Departament de Salut han tancat en menys d’una setmana l’expedient intern per aclarir què havia passat amb la contractació d’una falsa metgessa, que ha passat set mesos a urgències del centre mèdic. La investigació interna ha dut allà on la intuïció indicava: no s’ha estat prou curós a l’hora de comprovar la documentació d’aquesta falsa metgessa. L’hospital ha decidit que qui havia de pagar els plats trencats per l’incident havia de ser el cap de Recursos Humans de l’empresa pública. La decisió obrirà un debat sobre si aquesta destitució és suficient. També hi havia una altra actuació que s’havia de fer de totes totes: garantir que a partir d’ara es revisrà el protocol d’accés a l’hospital i es garantirà que les persones de Recursos Humans tinguin una vigilància extrema sobre la documentació que presenten els candidats a entrar a la plantilla. Sense oblidar que la primera responsable de la situació és la persona que va tenir una actitud delictiva a l’hora d’enredar el centre contractant, tota prevenció serà poca perquè no torni a passar. És l’única manera de recuperar el reconeixement públic que els metges es guanyen diàriment.