Píndoles d'anglès

«Fun with modal auxiliars» (9): Quant temps hem de cuinar el peix?

Lou Hevly

Lou Hevly

 Hi ha tres construccions principals que es fan servir per a expressar la prohibició; exemples:

No has de (o No ha de) fumar aquí.

No hauries (o No hauria de) fumar aquí.

No s'ha de fumar aquí.

El primer és el més contundent, fins i tot una mica prepotent; el segon és més com un consell o suggeriment; i el tercer és impersonal; descriu el procediment normal.

En anglès, aquests matissos s'expressen de la manera següent:

You mustn't smoke here;

You shouldn't smoke here;

You're not supposed to smoke here.

La construcció be supposed to també es fa servir en tres contextos més:

1) Quan es tracta d'un procediment normal, tant positiu com negatiu:

S'ha de deixar el cotxe aquí; No s'ha de deixar el cotxe aquí. / You're supposed to leave your car here; you're not supposed to leave your car here.

2) Quan es vol implicar que pot ser que l'obligació no es compleixi:

En principi he de corregir uns examens. / I'm supposed to correct some exams.

3) Quan es tracta d'una obligació que no s'ha complert:

L'autobús havia d'arribar a les vuit, però.... / The bus was supposed to get here at eight, but...