Píndoles d'anglès

«Puns are fun!» (3)

Lou Hevly

Lou Hevly

Vet aquí les explicacions dels jocs de paraules de fa quatre setmanes:

I recently took a pole and found out 100% of campers were angry when their tent collapsed.

pole = pal es pronuncia igual a poll, que forma part de l'expressió take a poll, que vol dir fer un enquesta; però si take a pole vol dir agafar un pal que suporta la tenda, naturalment la tenda col·lapsarà.

One-fifth of people are just too tense.

El gir too tense vol dir massa tens, que es pronuncia semblantment a two tenths: (dos desens o un cinquè) /tu·tens/ i /tu tenxs/, respectativament (la 'z' representa la 'z' castellana). I un cinquè equival a two tenths.

She thought she recognized me from a vegetarian club, but I’d never met herbivore.

herbivore, pronunciat /HER·bé·vór/ (la 'e' es pronuncia com la vocal neutra) i el gir her before (a ella, abans, pronunciat /HER·bi·fór/) sonen semblant.

I removed the shell from my racing snail to make it faster. It just got more sluggish.

sluggish vol dir tant com un llimac com lent. El fet de treure la closca (shell) del caragol, feia que anés més com un llimac i més lent.

My wife told me to stop speaking in numbers. But I didn’t 1 2.

one two sona igual a want to.