Més Catà, més bus

La decisió decisió de la Generalitat de dedicar tot l’edifici on actualment hi ha l’Escola Oficial d’Idiomes a acollir aules de l’institut Guillem Catà, que a hores d’ara n’utilitza una part, i traslladar l’escola d’idiomes, que només fa classe a la tarda, a l’institut Lluís de Peguera, dona sortida al problema de falta d’espai del Catà, un institut molt orientat a l’oferta d’FP i que, per aquesta raó, necessita créixer per poder proposar a Manresa i al Bages més varietat d’oferta en una línia educativa molt necessària i molt demandada. Que l’Escola d’Idiomes es traslladi al centre suposarà una incomoditat per als qui venen de fora en vehicle privat, que perdran les facilitats per aparcar, però suposa una comoditat per als manresans, que potser tindran més al·licients per inscriure-s’hi amb aquest canvi. L’operació sembla lògica, però amb una condició indispensable: l’accessibilitat del centre, situat al costat de la variant, ha de millorar substancialment. Si ara arribar-hi ja és un problema per a molts estudiants, i han calgut moltes queixes per reforçar (no prou) la línia de bus, amb aquest canvi el reforç ha de ser encara més substancial. Altrament, com més aules hi hagi, més creixeran les queixes.