TRIBUNA

La Vida Consagrada

Josep Miquel Bausset

Josep Miquel Bausset

Cada 2 de febrer l’Església ens convida a celebrar la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Per això avui, en aquesta festa de la Presentació del Senyor, els bisbes de la Comissió Episcopal de la Vida Consagrada ens recorden en el seu missatge, «el do que suposa per a l’Església i per al món» el testimoniatge dels religiosos i de les religioses, «en la seva riquesa de tipus i carismes, inspirats per l’Esperit Sant».

El lema d’aquesta XXVIII Jornada de la Vida Consagrada, tret del salm 39, és : «Aquí em teniu, Déu meu; vull fer la vostra voluntat». Per això amb aquest salm, els religiosos i les religioses, els monjos i les monges, amb agraïment, ens n’admirem del fet que Déu hagi pensat en nosaltres i ens hagi escollit, per anunciar amb goig la salvació i per fer conèixer la lleialtat de l’amor de Déu a tots el pobles (Ps 39: 6,10-11) .

En la nostra vida de consagrats, com diuen els bisbes, hem de «continuar, per mitjà dels vots de castedat, pobresa i obediència, l’oblació de Jesucrist fins a la mort en creu». I és que també avui, l’Església «necessita la profecia de la Vida Consagrada, amb el compromís profètic per una Església sinodal en missió».

Cal recordar que els qui seguim el Crist en la Vida Consagrada (com també tots els cristians), hem rebut «l’amor i la crida del Senyor», per tal de ser testimonis d’esperança de fraternitat i de joia.

En el seu missatge, el bisbes d’aquesta Comissió ens recorden que, malgrat la nostra consagració i degut a la nostra feblesa, «s’ha donat entre nosaltres faltes greus, per les quals no ens en cansarem de demanar perdó, reiterant alhora la nostra voluntat de reparar íntegrament, aquell que ha estat ferit».

En el seu missatge amb motiu de la XXVIII Jornada de la Vida Consagrada, els bisbes ens conviden a contemplar «la fortalesa de la Mare de Déu del fiat». I és que «Maria de Natzaret, com el seu Fill, ens ajuden a comprendre i a viure, com a persones consagrades, la plena disponibilitat per fer la voluntat de Déu».

Així ho intenten fer, malgrat les pròpies fragilitats, les benedictines de Sant Benet de Montserrat, les Caputxines, les Dominiques i els Jesuïtes de Manresa, les Carmelites de la Caritat Vedruna de Vic, Berga i Manresa, els Escolapis d’Igualada i Moià, les Carmelites Descalces de Jorba, els Claretians de Sallent, les Carmelites de l’Antiga Observança de Tàrrega, les Filles del Cor de Maria de Cervera, les Germanes de la Sagrada Família de la Seu d’Urgell, els Mercedaris de Sant Ramon, els Germans de la Salle de Manresa i la Seu d’Urgell, les Dominiques de l’Anunciata de Navarcles i Súria o els Benedictins del Miracle i de Montserrat, entre moltes altres congregacions religioses.

Tots els qui en aquesta Jornada de la Vida Consagrada renovem la nostra opció per seguir Jesús i per servir el nostre món, volem acostar-nos als qui sofreixen, per tal de fer nostre el seu dolor, embenar i amorosir les ferides de tots els qui pateixen i portar-los la llum i el consol de Crist.