Les polítiques per promoure la recollida selectiva i el reciclatge donen resultats que, de vegades, són difícils de visualitzar de manera que els ciutadans vegin amb els seus propis ulls els efectes dels seus canvis d’hàbits. Una manera clara de fer aquesta visualització al Bages és posar en un gràfic les tones que la comarca aboca al dipòsit de Manresa. L’evolució és espectacular. De 74.000 tones l’any 2000 a 44.000 l’any passat. Es una reducció molt substancial, però que encara és més gran si es posa en el context de l’evolució demogràfica de la comarca: aquestes trenta mil tones menys es produeixen tot i que hi ha gairebé 40.000 habitants més. Sense cap mena de dubte, és un èxit de les polítiques que a nivell nacional, però també ajuntament a ajuntament, s’han anat desplegat per aconseguir que els ciutadans separin i reciclin. El canvi del model de recollida a Manresa, que s’anirà aplicant progressivament, ha de suposar una empenta important en aquesta evolució. El resultat serà un abocador que durarà més temps i es tardarà més temps a ocupar espai per ampliar-lo. El benefici dels canvis locals serà, per tant, ben local. Un bon exemple d’efectes palpables de les bones pràctiques.