Píndoles d'anglès

«Life is sweet!»

Lou Hevly

Lou Hevly

Com que la setmana passada parlàvem de la mort, avui ens toca parlar de la vida. Comencem amb unes quantes consideracions:

El verb que vol dir viure s'escriu live i es pronuncia /lév/.

El nom que vol dir vida s'escriu life is es pronuncia /laif'/.

El plural del nom life és irregular; s'escriu lives i es pronuncia /laivz/ ('z' catalana).

Però la forma -s del verb live també s'escriu lives (pronunciada /lévz/).

Així podem inventar oracions com "A spy lives two lives" (Un espia viu dues vides).

També hi ha l'adjectiu live, que s'escriu com el verb, però es pronuncia /laiv/; vol dir en directe (p.e.: música); ex.: Live music is best.

Per a embolicar encara més la troca, l'adjectiu català viu viva es tradueix en anglès de tres maneres, depenent del sentit: no mort; prompte, amatent; animat energètic.

  1. no mort = living ex.: The night of the living dead = La nit dels morts vivents. / no mort = alive ex.: Is she dead or alive? = És morta o viva?
  2. prompte, amatent = clever ex.: This cat is very clever = Aquest gat és molt viu.
  3. animat, enèrgic = lively ex.: The debate was very lively = El debat va ser molt viu.