Segons la quarta edició de l’Estudi d’Emocions en el Sector d’Assegurances de Salut, elaborat per la consultora independent EMO Insights International, Assistència Sanitària encapçala el rànquing de les 15 principals entitats de salut de tot l’estat espanyol en termes de vinculació emocional. Amb més de 3.000 entrevistes realitzades, els resultats situen Assistència Sanitària en el primer lloc i un percentatge majoritari de les persones assegurades se’n declara «fan».

L’objectiu d’aquest iniciativa és esbrinar si es poden tenir sentiments envers una asseguradora de salut i, en cas afirmatiu, quins són i de què depenen. Segons la metodologia emprada per a l’elaboració de l’estudi, les emocions més habituals detectades en l’àmbit de la sanitat privada són la tranquil·litat, l’agraïment, l’alegria i l’orgull, contraposades a la decepció, la irritació, la impotència i la inseguretat.

El mètode utilitzat combina tècniques de la medició neurocientífica, de la psicologia clínica i la modelització estadística d’última generació. A partir de l’experiència que viuen les persones assegurades en la relació amb la seva companyia, la consultora ha creat un índex mesurant el grau de satisfacció i coincidència de valors i prioritats, analitzant les dades i traduint-les a perfils de partidaris o detractors, examinant interessos i establint la comparació amb la sanitat pública, entre altres pautes. Els resultats permeten obtenir una informació d’interès per a les persones que escullen una assegurança de salut, però també per a les entitats, que detecten les seves fortaleses o debilitats.

L’atenció mèdica d’Assistència és molt ben valorada Assistència Sanitària

Una entitat compromesa

En el cas d’Assistència Sanitària, la preeminència dels sentiments positius la situa en una posició d’avantatge respecte a la resta del sector, un tret diferencial que se suma al seu model únic d’organització, ja que és propietat i està dirigida pels propis metges i metgesses, que alhora la cogestionen amb les persones assegurades que n’utilitzen els serveis. Precisament, la defensa de l’atenció mèdica de qualitat i la retribució justa dels professionals que la fan possible és la raó de ser de l’entitat i, per aquesta raó, ha subscrit acords amb altres organitzacions que defensen aquestes posicions.

Assistència dona suport i forma part del patronat de la Fundació Galatea, una organització que atén els professionals de la salut amb problemes de salut mental i addiccions. La seva activitat ha estat especialment intensa en els mesos de la pandèmia de la covid, un període en què la protecció ha estat més necessària que mai, tal com assenyala un estudi promogut per la mateixa fundació. Segons una enquesta realitzada en tot l'àmbit català, el 25% dels metges i metgesses ha estat de baixa per motius relacionats amb la covid i, de resultes de la situació de pandèmia, el 33% dels professionals té problemes per conciliar el son i el 27% dorm menys de sis hores.

També la Fundació Ateneu Sant Roc és una organització que, en aquest cas des de la proximitat, treballa per l'educació i la igualtat d'oportunitats i contribueix a la integració de les persones i a cobrir les necessitats més bàsiques de la població. En concret, té per objectiu afavorir la cohesió social d’un barri de la ciutat de Badalona amb un alt índex de vulnerabilitat i exclusió social. Assistència Sanitària hi col·labora des de fa més de vint anys, en línia amb el seu programa de responsabilitat social corporativa, centrat en valors com la solidaritat, el respecte, l'amistat i la responsabilitat i que, més enllà de les bones intencions, converteix en fets i accions concretes una manera de veure el món que acaba fent-se evident amb la vinculació emocional que senten les persones que coneixen Assistència Sanitària.