TRASPLANTAMENTS

Les donacions efectives de medul·la òssia es multipliquen per set en deu anys

L’augment de l’efectivitat es deu a l’increment de donants inscrits i la millora qualitativa del registre

En els primers vuit mesos del 2021 s’han fet 176 col·lectes a l’Estat espanyol | GETTY IMAGES

En els primers vuit mesos del 2021 s’han fet 176 col·lectes a l’Estat espanyol | GETTY IMAGES / Redacció. Manresa

Redacció. Manresa

El compromís dels ciutadans amb la donació de medul·la òssia s’ha reforçat al llarg dels últims anys, i malgrat la covid no ha canviat. Així es desprèn de les dades proporcionades per l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i el Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), gestionat per la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia en coordinació amb l’ONT i les comunitats autònomes.

Durant els primers vuit mesos del 2021, s’han fet 176 col·lectes de donants espanyols, davant de les 136 fetes en el mateix període de l’any anterior, cosa que suposa un augment del 29 %. D’aquestes 176 col·lectes, 96 van ser per a pacients espanyols i 80 van viatjar fora de les nostres fronteres per a pacients estrangers, de vegades de països tan llunyans com l’Argentina o Nova Zelanda.

Aquesta dada mostra que la pandèmia no ha frenat el ritme exponencial de creixement en el nombre de col·lectes, és a dir, de donants registrats en el REDMO que han resultat compatibles amb un pacient i han fet la donació efectiva. En concret, el 2011 es van fer 34 col·lectes, i el 2020, un total de 220. Això significa que, en una dècada, el nombre de donants efectius s’ha multiplicat per set.

L’augment en l’efectivitat de donants està relacionat directament amb dos factors clau. El primer, és l’increment del nombre de persones inscrites en el REDMO. En aquest aspecte, un total de 19.268 persones s’han inscrit com a donants de medul·la òssia en el Registre durant els vuit primers mesos del 2021, cosa que representa un augment del 9% en comparació del nombre d’inscrits en el mateix període de l’any 2020. Per tant, el ritme d’incorporacions és de 2.400 nous donants cada mes o de 80 nous donants cada dia.

Amb un total de 446.561 donants disponibles al REDMO el 31 d’agost de 2021, l’Estat espanyol s’acosta als 500.000 donants registrats, un dels objectius establerts pel per al 2022.

El segon dels factors que explica l’augment del nombre de donants efectius té a veure amb la millora qualitativa del REDMO. En aquest sentit, destaca l’esforç fet per millorar la qualitat dels tipatges HLA (dades immunològiques dels donants registrats) en els últims anys, la qual cosa es tradueix en uns processos de cerca més àgils. També ha estat fonamental la incorporació de donants més joves i una representació més gran de donants homes entre els inscrits. El motiu és que aquest perfil de donant es relaciona amb millors resultats posttrasplantament i és el més sol·licitat pels equips de trasplantament i, per tant, té més possibilitats de convertir-se en donant efectiu. La mitjana d’edat de les persones inscrites és de 33 anys i el 53 % dels donants són menors de 40 anys. En els donants incorporats al llarg del 2021, la mitjana d’edat es redueix fins als 28 anys.