Salut garantirà la reconstrucció mamària després d’un càncer en menys de sis mesos

La mesura pretén millorar l’atenció a les dones que pateixen la malaltia evitant els llargs períodes d’espera

Una pacient acompanyada per un especialista durant una mamografia

Una pacient acompanyada per un especialista durant una mamografia / ACN

Agències

El Departament de Salut inclourà les reconstruccions mamàries primàries, derivades d’una mastectomia per un procés oncològic, dins de les intervencions quirúrgiques que tenen un termini d’accés garantit inferior a 180 dies. Es tracta d’un pas endavant que arriba en el mes que s’ha commemorat el dia mundial de la lluita contra el càncer de mama que perrmet garantir l’equitat territorial en el temps d’espera per a la reconstrucció mamària després d’una mastectomia total, que fins ara no era homogènia.De fet, actualment el temps d’espera mitjà és de quasi un any a Catalunya. 

L’ordre està previst que s’aprovi abans de finalitzar el 2022 per tal que entri en vigor a partir de l’1 de gener de 2023. Des de l’entrada en vigor de l’ordre, el Departament de Salut dona un període transitori per a la implementació de 6 mesos perquè s’assoleixi l’objectiu i que totes les dones que ho requereixin rebin la intervenció de reconstrucció mamària primària, després de la mastectomia, en un temps inferior als 180 dies.

El fet d’evitar el temps llarg d’espera per la reconstrucció mamària suposa un avenç per les dones que pateixen càncer de mama, una de les malalties que tenen un impacte emocional més gran en les dones tant per les marques físiques que produeix, com per l’autoestima, l’estat afectiu i altres. La pràctica d’una intervenció com aquesta suposa un canvi molt important de la imatge corporal, afegit al procés de la malaltia oncològica.

Per garantir una millor atenció de les dones que requereixen una reconstrucció mamària, s’ha creat un grup de treball format per professionals de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i el CatSalut, que ja ha promogut i està treballant en diferents accions. Entre aquestes, incrementar la contractació de les cirurgies de reconstrucció mamària fins al 31 de desembre, en 131 sessions de quiròfan, en funció de la disponibilitat dels centres sanitaris. També crear una tarifa major que bonifica la realització de la reconstrucció immediata i identificar les dones pendents de reconstrucció mamària i categorització de les tècniques per a incorporar al manual de codificació.

Durant el 2021, es van fer 5.721 procediments quirúrgics pel tractament del càncer de mama, on el 26,76% van consistir en una mastectomia total. D’aquests processos de mastectomia total, en el 60% dels casos es va practicar la reconstrucció mamària en el mateix temps quirúrgic (reconstrucció immediata).