Les suaus habilitats digitals i emocionals

El llibre 'Digital Soft Skills' escrit per la Blanca Espina

El llibre 'Digital Soft Skills' escrit per la Blanca Espina / Arxiu particular

Eduard Ramos

Eduard Ramos

Potser haureu escoltat un anglicisme que cada dia és més comú en referència a competències o habilitats: "soft skills" i també "hard skills". A partir d’ara les anomenaré, més nostradament, habilitats suaus o toves i habilitats dures.

Les habilitats dures normalment s’aconsegueixen mitjançant l’experiència pràctica o l’educació. Les habilitats suaus s’incorporen de forma menys precisa, com serien els comportaments vinculats a la intel·ligència emocional. Una frase i excusa habitual per no aprendre un coneixement digital bàsic és la de "Jo no soc tècnic". L’argument ha funcionat fins ara perquè es consideraven les noves habilitats del món digital com dures i, per tant, delegables en els tècnics. Fins i tot en la tonada de l’expressió hi havia subjacent una certa supèrbia, defensant el que havia funcionat sempre com a important i la novetat com a superficial i evitable. 

El problema és que ara el món digital és el món i no podem escollir sortir-ne perquè ho envolta tot. 

Amb l’auge de l’era digital, les habilitats toves emocionals i també digitals han esdevingut cada cop més importants per a l’èxit. Les capacitats de llegir les emocions dels altres i transmetre missatges de manera adequada a través de plataformes digitals són cada cop més necessàries i s’incorporen a la vida com a competències bàsiques que no cal estudiar-les específicament per dominar-les.

Dimecres passat vaig assistir a la presentació del llibre 'Digital Soft Skills' escrit per la Blanca Espina. En el seu llibre demostra com les habilitats digitals intervenen de manera definitiva en la supervivència de llocs de treball i d’empreses públiques i privades. M’interessa especialment com expliquen la interacció de les competències digitals amb les emocionals.

Les habilitats més valorades en el lideratge i les relacions humanes són l’empatia, la capacitat de comunicació, l’adaptabilitat, liderar com un entrenador d’equips, i el foment de la confiança. Són del tipus suau, és a dir, no es poden adquirir només estudiant-les. Ara mateix aquestes habilitats suaus no es poden transmetre si no van acompanyades d’habilitats digitals. Per aquest motiu recomano la lectura del llibre 'Digital soft skills' perquè, com explica molt bé la Blanca Espina ja no es poden delegar. 

Eduard Ramos

Coach

eduardramos.com

coach@eduardramos.com

En el torn de paraules durant la presentació del llibre, un assistent va reivindicar el dret de seguir fent el que sempre ha funcionat, sense utilitzar les habilitats digitals. Ho vaig interpretar com una resistència al canvi similar a la que retrata magistralment la pel·lícula "The Artist" que l’any 2011 va guanyar cinc Oscar. Mostrava la lluita d’un actor estrella del cinema mut, George Valentin, per no dir res en els rodatges defensant el que havia estat la base del seu èxit fins ara: "a mi no em paguen per parlar", reivindicava. "Ho sento George el món ha canviat, ara el món parla", va ser la resposta de l’empresari just abans d’acomiadar-lo.