Un de cada deu joves d’entre 18 i 35 anys que han patit un primer brot psicòtic intenten suïcidar-se en els dos anys posteriors. Un estudi del Grup de Recerca en Salut Mental de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques i del CIBER de Salut Mental, ha permès determinar els factors que fan que aquestes persones tinguin un risc més alt de suïcidi respecte a la resta de pacients amb aquest trastorn. El treball, publicat a la revista ‘Psychiatry Research’, és un dels més extensos del seu tipus portat a terme a l’estat espanyol. L’estudi ha seguit durant dos anys a prop de 300 pacients atesos al programa d’estudi i tractament per primer episodi psicòtic de l’Hospital del Mar entre el 2013 i el 2020.

Es tracta de persones d’entre 18 i 35 anys, amb una mitjana d’edat de 25 anys. Més del 60% d’elles són homes, però no es van detectar diferències en funció del gènere dels pacients. En trenta casos, van intentar suïcidar-se en una o més ocasions durant el període d’estudi. Gairebé la meitat dels intents es van produir en el període entre l’inici dels símptomes psicòtics i l’inici del tractament. També es va registrar un increment entre sis mesos i un any després del primer brot. Aquesta dada probablement és conseqüència del trencament de les expectatives de les persones afectades d’una ràpida recuperació i tornada a la vida normal.

Factors de risc

L’estudi situa com els principals factors de risc de temptativa de suïcidi, haver-ne fet alguna abans de l’inici dels símptomes psicòtics, així com patir forts sentiments de culpa i una baixa funcionalitat a la vida diària, amb una baixa qualitat de vida. Senyals d’alerta que porten als experts a recordar que cal aplicar tractaments individualitzats en els pacients que han fet temptatives prèviament i tenen simptomatologia depressiva i sentiments de culpa.

En aquest sentit, remarquen la importància de proveir una adequada detecció i intervenció a persones amb alt risc de suïcidi per psicosi. D’altra banda, destaquen la importància de la detecció precoç per escurçar el temps que els pacients comencen a tenir símptomes i reben tractament. Es calcula que cada any moren al món 700.000 persones per aquesta causa, i se sap que les persones amb un trastorn mental presenten un alt risc de cometre suïcidi. L’any 2021 es van produir més de 4.000 morts per aquesta causa en tot l’Estat.