A Catalunya, l’any passat es van diagnosticar 5.497 casos de càncer de mama, que corresponen al 30% del total de tumors detectats en dones l’any passat. El càncer de mama afecta majoritàriament les dones, tot i que també el poden patir els homes. El pronòstic de la malaltia ha millorat molt en les últimes dècades i actualment la supervivència de les pacients amb aquest tumor als 5 anys després del diagnòstic se situa en el 89%. Són dades que el Departament de Salut ha publicat amb motiu del Dia Mundial contra el càncer de mama, el 19 d’octubre, que té per objectiu conscienciar la població de la importància del diagnòstic precoç. El programa de cribratge de càncer de mama detecta una mitjana de 1.300 casos anuals.

El càncer de mama és el tumor més freqüent en les dones a Catalunya, tant en incidència com en mortalitat. Segons dades del Departament de Salut, la taxa bruta d’incidència a Catalunya és de 138 casos per cada 100.000 dones. Pel que fa a la mortalitat, es calcula que l’any passat van morir 1.091 dones, el 18% del total de les morts per càncer en dones a Catalunya. La taxa bruta de mortalitat és de 27 casos per cada 100.000 dones.

El total de reconstruccions de mama realitzades fins el 30 de setembre d’aquest any ha estat de 1.507. La dada inclou tota la tipologia de reconstruccions, com són les de garantia, patologia benigna per hipertrofia i neoplàsia benigna.

Un 65% de les dones participen en el cribratge per a la detecció precoç

Salut posa èmfasi en la importància de la detecció precoç, que permet detectar el càncer de mama en una etapa molt inicial, quan encara no produeix molèsties i la possibilitat de curació és més alta. Per això, la conselleria convida les dones d’entre 50 a 69 anys a fer-se una mamografia cada 2 anys, d'acord amb les recomanacions de diversos organismes internacionals.

En aquest programa de cribratge, cada any es conviden unes 430.000 dones i, d’aquestes, hi participen un 65%. En els darrers anys, aquest programa ha detectat una mitjana de 1.300 casos de càncer de mama. 

La prevenció és un altre element bàsic per reduir l’impacte de la malaltia, destaquen des del Departament de Salut. Malgrat que no se'n coneixen les causes exactes, el Codi Europeu contra el càncer recull un seguit de recomanacions per disminuir el risc de patir un càncer de mama, com mantenir un pes saludable i evitar l'obesitat, especialment després de la menopausa; fer activitat física regularment; reduir el consum d'alcohol i practicar la lactància materna.