Evita el càncer, les malalties cardiovasculars i la diabetis amb 21 minuts al dia d'esport moderat

L'Eurobaròmetre assenyala que només un 55% d'adults de 27 països de la UE practiquen esport

Practicar 150 minuts a la setmana, evitaria 1.070 morts anuals a Espanya

Redacció

Cuidar la salut és essencial i es pot fer, combinant una bona alimentació amb una pràctica regular d'esport. Malauradament, això no succeeix tant com creiem. Tot i veure molta gent al gimnàs i creient que mengen saludablement, el percentatge que hi ha evidència que no es fa l'esport necessari, o almenys, no ho fa una gran part de la població. Segons l'Eurobaròmetre, només un 55% d'adults de 27 països de la Unió Europea practica alguna activitat física o esportiva. I què passa amb el 45% que no fa res? T'expliquem els beneficis de la seva pràctica regular.

Per tal de mantenir la nostra salut física òptima hauríem de practicar una activitat física moderada, la qual equivaldria a uns 150 minuts a la setmana per a adults. Duent a terme aquesta pràctica, podrien prevenir-se unes 10.000 morts prematures anuals arreu d'Europa. A Espanya evitaríem 1.070 morts.

"La falta d’activitat física i, per tant, el sedentarisme de la població, ens preocupa i molt com a professionals de la salut", explica la doctora Montserrat Romaguera, membre del grup d’Exercici Físic de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), que ha participat en una jornada de debat sobre el darrer informe de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) anomenat WHO Guidelines on physical activity and sedentary behaviour.

Els beneficis de fer esport

Els beneficis de fer esport / serhii_bobyk

Per a la metgessa de la CAMFiC, l’informe de l’OMS demostra que l’activitat física pot millorar la salut i l’economia de la Unió Europea. Romaguera posa en relleu que si es complissin totes les recomanacions d’activitat física recomanada pel període 2020-2050 (és a dir, un mínim de 150 minuts a la setmana) a Espanya s’evitarien uns 410.000 casos de malaltia cardiovascular, 353.000 casos de depressió, 110.000 casos de diabetis tipus II, i uns 43.000 casos de càncer.

A més, diu, l’informe de l’OMS demostra que per cada euro invertit en el foment de l’activitat física la societat recupera 1,7 euros. El document també subratlla que durant la pandèmia de la Covid-19 el 34% d’europeus va reduir la seva activitat física i el 18% la va aturar completament.

"Cal fer una crida a tots els professionals de l’Atenció Primària perquè es formin i es sensibilitzin perquè cal identificar l’activitat física de tots els nostres pacients, conèixer-ne la motivació i l’adherència, i prescriure-la de forma individualitzada, coneixent els recursos de proximitat, fent un seguiment de barreres, efectes adversos, així com dels beneficis aconseguits en salut física i mental", assenyala Romaguera

Montserrat Romaguera afegeix "cal, també registrar a la història clínica informatitzada al qüestionari validat sobre activitat física que, malauradament, encara no s’ha implementat a la majoria de comunitats autònomes".

Però, més enllà de sensibilitzar als professionals de la salut, aquesta metgessa considera important que els aquests "formin part dels fòrums polítics on es prenen decisions que condicionen la vida i la salut dels ciutadans, com l’estratègia NAOS". 

De fet, Romaguera considera que els professionals sanitaris han de ser sempre "agents actius en el disseny de les polítiques de salut vinculades amb l’activitat física i l’esport, i també en la reducció del sedentarisme poblacional".