Aqualia

Compte enrere per arribar a un futur sostenible

Aqualia celebra el Dia Mundial de l’Aigua insistint en la importància d’una gestió més eficient

Aqualia

Aqualia / Aqualia.

El 2015, el món es va comprometre amb 17 objectius globals per erradicar la pobresa i protegir el planeta. Un d’ells, l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 6, establia com a meta que tots els ciutadans tinguessin aigua i sanejament gestionats de forma segura per a l’any 2030. No obstant, l’ONU ja ha advertit que, a jutjar per les últimes dades, els governs han de treballar quatre vegades més ràpid que fins ara per arribar a complir aquest objectiu i ha fet una crida global per «accelerar el canvi», en el qual persones, organitzacions, empreses i governs adoptin les mesures al seu abast per canviar la manera com gestionen el cicle integral de l’aigua i com consumeixen aquests serveis.

Tot i que els últims anys s’han aconseguit importants èxits, Nacions Unides afirma que encara hi ha 2.000 milions de persones arreu del món que no tenen accés a serveis d’aigua potable gestionats de manera segura. L’aigua és clau per al benestar humà i només pot convertir-se en un recurs renovable i sostenible si està ben gestionada. Més de 700 milions de persones viuen en conques fluvials sobreexplotades i s’estima que el 2025 dos terços de la població mundial podria viure en països amb escassetat d’aigua. Per això cal prendre mesures per revertir aquest panorama.

La gestió eficient de l’aigua guanya cada vegada més importància a l’agenda internacional. En aquest escenari, les empreses especialitzades en la gestió del cicle integral de l’aigua juguen un paper clau al desenvolupar iniciatives d’innovació per posar els recursos hídrics a l’avantguarda de la sostenibilitat i la cura de la salut humana.

Transformació digital i eficiència

A Espanya, l’objectiu se centra a millorar l’eficiència i, en conseqüència, la sostenibilitat en la gestió de l’aigua. Per això resulta imprescindible el desenvolupament i millora de les tecnologies hídriques. El gran repte és el canvi climàtic i el seu impacte sobre el cicle integral de l’aigua. Cada vegada patim més episodis de falta d’aigua en determinades zones del nostre país, fins i tot en territoris fins ara considerats «humits», una situació que no es pot aturar únicament amb actuacions puntuals. «Vivim en un país on les tres quartes parts del territori estan sotmeses a estrès hídric i on, per tant, hem de disposar d’una planificació sostinguda», apunten des d’Aqualia, una de les companyies amb més implantació al nostre país. Per preservar aquest recurs és vital comptar amb operadors que gestionin el cicle de l’aigua de manera eficient, i això implica la millora contínua de la tecnologia i l’aplicació de la R+D.

En aquest context, Aqualia ha buscat l’adaptació a aquest nou entorn transformant la manera de treballar. La companyia està implementant una xarxa de nou centres tecnològics a Espanya en els quals centralitza la gestió de xarxes, la cartografia, el llançament d’ordres de treball i el control de magatzems, entre d’altres. Tots els treballadors adscrits a aquests centres tecnològics reben al mòbil les ordres de treball per estalviar temps i, conseqüentment, augmentar la seva productivitat. Però la principal eina en aquest procés tecnològic és Aqualia Live, una plataforma modular i integrada entorn de la qual es concentren tots els serveis digitals de la companyia i que té per objectiu la interconnexió dels milions de dades que l’empresa gestiona cada dia per a la presa de decisions.

És necessari continuar avançant cap a la transformació digital del sector per millorar la governança de l’aigua i arribar a un ús més racional i eficient, com pretén la primera convocatòria d’ajudes del Perte de Digitalització del Cicle de l’Aigua, impulsat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. La col·laboració publicoprivada en el sector de l’aigua està sent, un cop més, una eina molt valuosa per abordar els projectes en el marc d’aquestes ajudes europees. Ens trobem davant d’una oportunitat única per emprendre una transformació del sector.

El desafiament de l’era tecnològica està impulsant la companyia a innovar en sistemes, equips i processos dins del nou model d’economia circular. Les innovadores tecnologies disponibles aporten més que un increment de la productivitat. Són un aliat imprescindible en el camí cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Casos d’èxit a Espanya

A l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Lleida, per exemple, Aqualia ha implementat diferents actuacions per potenciar l’eficiència del tractament de fangs, una mesura que permetrà augmentar la producció de biogàs, tant per al seu ús en cogeneració com per ser utilitzat com a biocombustible vehicular. Amb això i amb la instal·lació de 705 plaques fotovoltaiques, la depuradora ja ha arribat al 50% d’autosuficiència energètica i s’ha convertit en una de les més sostenibles al nostre país. Un exemple clar de com la tecnologia impacta positivament en el medi ambient.

En els últims 30 anys, la ciutat d’Almeria, que té el servei de l’aigua gestionat per Aqualia, ha reduït a la meitat l’aigua que consumeix passant de 30 hectòmetres cúbics anuals el 1993 a 16 hectòmetres cúbics en l’actualitat. Tot això malgrat que la ciutat ha augmentat un 30% la seva població. Aquest increment de l’eficiència s’ha aconseguit gràcies a la sectorització de la xarxa d’aigua, a la implantació de sistemes de detecció de fugues i al desenvolupament de campanyes de conscienciació ciutadana.

A les Balears, la implantació els dos últims anys de noves tecnologies per a la recerca de fugues i la sectorització de la xarxa municipal d’aigua han permès arribar l’últim any a rendiments molt elevats, per sobre de l’objectiu definit en el Pla Hidrològic de les illes Balears per al 2027 i per sobre de la mitjana nacional. A Sant Joan, per exemple, s’ha arribat al 91,36% i a Formentera se supera el 92%. A Santa Eulària s’ha reduït un 20% l’aigua no registrada respecte a l’any anterior, un estalvi de 300.000 metres cúbics. L’ús d’aigua dessalada ha permès també deixar d’extreure 1,3 milions de metres cúbics dels aqüífers.

Des d’Aqualia apunten que «la principal aportació que les empreses poden fer davant l’estrès hídric són la innovació i la capacitat d’inversió». A través d’aquests ponts, les companyies poden accelerar el canvi, millorar l’eficiència del cicle integral urbà de l’aigua des de la captació, emmagatzematge i distribució, fins al sanejament i depuració. Els actors del canvi tenen el deure de contribuir a realitzar un ús més eficient i sostenible de l’aigua convertint el cicle urbà de l’aigua en un pilar de la sostenibilitat en les seves tres dimensions: social, mediambiental i econòmica.