Quan es parla de ciència i tecnologia, és habitual que els referents que s’esmenten siguin homes. Galileu, Newton, Einstein, entre d’altres, són científics coneguts per tots. No obstant, les contribucions de les dones en l’àmbit STEM han sigut ignorades i no se’ls ha donat el reconeixement que mereixen. És important destacar dones científiques com Hipatia d’Alexandria, Marie Curie i Ada Lovelace, les investigacions de les quals han sigut fonamentals per a la història de la ciència. 

L’efecte Matilda 

El cine i els mitjans de comunicació també han contribuït a la invisibilització de les dones científiques. En moltes pel·lícules, els científics homes superen en nombre les dones, i aquestes últimes solen ser representades com a blanques, atractives, solteres i sense fills. Aquest fenomen, conegut com l’«efecte Matilda», ha portat que els èxits científics de les dones siguin atribuïts a homes o directament ignorats.

Però la igualtat de gènere en les carreres STEM no només és una qüestió de justícia, sinó que també té un impacte econòmic significatiu. Les àrees STEM són fonamentals per al desenvolupament i la innovació, i s’espera que la demanda de professionals en aquests camps continuï creixent en el futur. No obstant, si les dones continuen subrepresentades en aquestes àrees, es perdrà talent i diversitat de perspectives. Segons dades del Parlament Europeu, s’estima que l’any 2050 aproximadament el 75% dels llocs de treball requeriran competències STEM. Eliminar la bretxa de gènere en STEM podria augmentar el PIB per càpita a la Unió Europea entre un 0,7% i 0,9% per a l’any 2030, i entre un 2,2% i un 3% per a l’any 2050. 

Diversitat

Apostar per la diversitat de gènere en els entorns laborals és fonamental per promoure valors inclusius en la societat. Les empreses i organitzacions han d’implementar polítiques de contractació i promoció que garanteixin la igualtat d’oportunitats per a homes i dones. Això inclou establir quotes de gènere, i promoure la inclusió.


Conciliació

La conciliació personal i laboral és un aspecte clau per atraure i retenir les dones. Les empreses han d’oferir flexibilitat horària, teletreball i mesures de suport per a les responsabilitats familiars, com escoles bressol al lloc de treball. 


Responsabilitat

La corresponsabilitat és fonamental per eliminar els rols de gènere tradicionals i promoure la igualtat a la llar i a la feina. Els homes també han de participar en les feines de casa i en la cura dels fills, perquè les dones puguin tenir les mateixes oportunitats.


Reconeixement

Les empreses han d’implementar polítiques de contractació basades en el mèrit i eliminar els biaixos de gènere en les avaluacions i decisions d’ascens. A més a més, és important reconèixer i valorar el talent de les dones en la mateixa mesura que el dels homes.


Lideratge

És necessari fomentar el lideratge de les dones en les organitzacions STEM. Això es pot aconseguir a través de programes de mentoria i desenvolupament professional, així com promovent la participació de les dones en càrrecs directius. 


Comunicació

Difondre la vinculació entre la inclusió de les dones en STEM i el creixement econòmic. Això implica comunicar els beneficis que aporta la diversitat de gènere en termes d’innovació, creativitat i competitivitat. Les empreses i organitzacions han d’entendre que la igualtat de gènere no només és una qüestió de justícia, sinó també una oportunitat.


Referents

Fomentar la identificació de les nenes amb les àrees STEM des d’una edat primerenca. Això implica eliminar els estereotips de gènere associats a la ciència i la tecnologia, i proporcionar models a seguir i referents femenins en aquests camps.