Els naixements de mares de 40 anys o més representen l’11% del total a les comarques de Barcelona, el doble que fa 10 anys, quan suposaven el 5,4%. Són dades d'un informe de la Diputació de Barcelona, que mostra que l’edat de maternitat al territori cada cop es posposa més. Així, el 2021 les dones de 30 a 34 anys van representar el 33,9% de les que van tenir fills i les dones de 35 a 39 anys, el 28,3%. Deu anys enrere, les dones de 30 a 34 anys representaven el 37,9% i les de 35 a 39 anys, el 25,6%. L’edat mitjana de maternitat continua pujant i se situa ara en 32,3 anys a les comarques de Barcelona, 1,5 anys més que dues dècades enrere.

Una altra conclusió és que cada cop es tenen menys fills. La taxa bruta de natalitat el 2021 en el conjunt de municipis de més de 10.000 habitants de la província va ser de 7,5 naixements per cada 1.000 habitants. Aquest indicador mostra una tendència a la baixa generalitzada des del 2008, marcat per la crisi econòmica.

D’altra banda, el 2021 es va trencar la tendència a l’alça del percentatge de mares estrangeres dels darrers anys, que ha passat del 31,5% al 29,7%. Les dones estrangeres, però, continuen tenint més fills que les de nacionalitat espanyola, especialment si es comparen els dos grups entre els 15 i els 29 anys.   

L’Informe d’Indicadors de salut local de la Diputació de Barcelona permet fer una radiografia dels municipis de més de 10.000 habitants de la província, per tal d’ajudar a prendre decisions en matèria de salut pública.

En declaracions recollides en un comunicat, la diputada de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Gemma Tarafa, destaca les causes de caràcter socioeconòmic que obliguen moltes dones que volen ser mares a postergar aquesta decisió: “La precarietat laboral -especialment greu en el cas de les dones-, els sous baixos, la dificultat per accedir a un habitatge i la inestabilitat que genera tota aquesta angoixa social poden estar incidint negativament a l’hora de prendre una decisió com quedar-se embarassada”.