El 87% dels metges que exerceixen a Catalunya afirmen que entenen el català i el 87,6%, que el saben llegir. Amb tot, el percentatge dels que el saben parlar baixa al 69,1% i els que el saben escriure són el 61,4%. Són alguns dels principals resultats d'un estudi elaborat pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) a partir d’una enquesta que l’any passat van respondre més de 1.300 professionals d’algun dels quatre col·legis catalans. L'enquesta també mostra que el 67% dels metges nascuts fora de Catalunya i que exerceixen al sistema sanitari català vol millorar les seves competències en llengua catalana.

En el cas dels metges nascuts a països extracomunitaris, el 80,1% dels professionals volen millorar el seu nivell de català; pel que fa als nascuts a altres comunitats de l’Estat i a països de la Unió Europea, un 50,4% i un 55,7% respectivament. 

L'enquesta també mostra que el 54,7% dels metges nascuts fora de Catalunya ha fet algun curs de català. Entre els que no n’han fet cap (45,3%), més del 90% consideren útil aquesta formació, però lamenten que l’oferta disponible fins ara no s’ajusta als seus horaris i necessitats.

El català és la llengua materna del 37,6% dels metges que exerceixen a Catalunya, mentre que el castellà l’és del 52,2%. L’ús del català és més habitual entre companys que no pas en l’acte assistencial i, en tots els casos, significativament més freqüent a la demarcació de Girona, així com entre les generacions de metges de més de 45 anys, d'acord amb els resultats de l'estudi.