L’informe, ‘L’àmbit de les STEM no atrau el talent femení’, impulsat per l’Observatori Social de la Fundació La Caixa ha sigut elaborat per les investigadores Mireia Usart, Sònia Sánchez-Canut i Beatriz Lores, de la Universitat Rovira i Virgili el 2021 i s’hi destacava que malgrat el baix percentatge de dones en les carreres de les àrees de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, una vegada iniciats els estudis són elles les que presenten una taxa més baixa d’abandonament, sobretot en la modalitat presencial.

En concret, a les universitats presencials, que representen el 85% del total, el percentatge d’abandonament global de les dones és entre dos i sis punts inferior respecte dels homes. A més a més, el rendiment de les dones, mesurat com el percentatge d’assignatures aprovades respecte a les matriculades, és més gran que el dels homes, d’acord amb l’informe, que ressaltava que el curs 2019-2020, les dones van superar prop del 88% de les assignatures en les quals estaven matriculades, mentre que els homes van aprovar el 80% de les #matèries.

L’estudi precisa que la diferència en aquest aspecte entre dones i homes és més gran en els estudis d’enginyeria i menor en els graus de ciències. Així mateix, la nota mitjana obtinguda en els estudis universitaris de les STEM és similar per als dos sexes, si bé els homes obtenen millor nota en carreres vinculades a les matemàtiques (7,2 sobre 10), mentre que les dones presenten millors resultats acadèmics en enginyeries i arquitectura (6,8 sobre 10), carreres en les quals també es detecta una taxa de rendiment més gran.

Per desgràcia, les dades a Espanya continuen sent baixes, només el 16% dels professionals de l’àrea de les STEM són dones, i molt poques adolescents, el 0,7%, estan interessades a estudiar un grau d’aquestes disciplines, davant del 7% dels homes. La bona notícia és que l’informe millora les dades de fa dos anys i la taxa de rendiment de les dones està per sobre del 81% davant del 72% dels homes.