Digitalitzar l’aigua per aconseguir un efecte cascada de desenvolupament

En un escenari mundial d’estrès hídric, amb perspectives d’un descens del 40% dels recursos per a l’any 2030, la inversió en digitalització és el camí necessari per a una gestió eficient i sostenible de l’aigua

Gràcies a la detecció precoç de fugides en les xarxes s'eviten pèrdues innecessàries d'aigua i danys en els sistemes

Gràcies a la detecció precoç de fugides en les xarxes s'eviten pèrdues innecessàries d'aigua i danys en els sistemes

Bego Contreras

A mesura que augmenten les conseqüències provocades per l’emergència climàtica i la pressió demogràfica, la necessitat de coordinació per protegir els recursos naturals va creixent. Les perspectives ambientals de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics) indiquen que, a l’actual ritme de creixement, la població mundial superarà els 9 mil milions el 2050. D’altra banda, les previsions de les Nacions Unides apunten un descens del 40% dels recursos hídrics disponibles al món per a l’any 2030.

Amb aquestes perspectives, el Dia Mundial de l’Aigua (22 de març), l’ONU remarca el valor de l’element, no només com a recurs aprofitable, sinó com a motor de desenvolupament i benestar. Sota el lema «Aigua per a la pau», l’organisme proposa actuar de forma coordinada en aquesta matèria per crear un efecte en cascada positiu, fomentant el desenvolupament i la resiliència davant els desafiaments comuns. A Espanya, on la pràctica totalitat de la població té accés a aigua potable, el camí és promoure una gestió integrada dels recursos hídrics i incentivar els avenços en tecnologia i digitalització.

L’ONU preveu un descens del 40% els recursos hídrics per a l’any 2030

L’estrès hídric és una qüestió de primer ordre, i a l’hora d’abordar-lo és necessari parlar d’eficiència i sostenibilitat en la gestió de l’aigua. L’eficiència implica disposar d’una planificació hidrològica sostinguda i una infraestructura eficient, que incorpori les noves tecnologies i es renovi cada cert temps. Invertir en infraestructures assegura la continuïtat del servei, amb un menor cost d’operació i manteniment que quan es disposa d’un sistema antiquat. La planificació i estratègia de les administracions s’ha d’acompanyar de l’esforç dels operadors que gestionen el servei de l’aigua. Les companyies especialitzades poden aportar tecnologia, capacitat d’innovació i inversió per oferir solucions concretes.

Transformació digital

Una gestió eficient i sostenible de l’aigua no pot separar-se avui dia de la digitalització. En els últims anys, la transformació digital ha suposat un canvi en la manera de treballar i a Aqualia s’ha convertit en una de les línies estratègiques. El 2023, la seva inversió en transformació digital va ser de 17 milions d’euros. Augmentar el rendiment de les xarxes, detectar consums anòmals a temps real i reduir les pèrdues d’aigua per fuites o avisar quan no es comptabilitza cap consum en vivendes habitades per persones grans, són algunes de les noves prestacions que ja es disfruten gràcies a les noves tecnologies.

Invertir en infraestructures assegura la continuïtat del servei d'aigua

Invertir en infraestructures assegura la continuïtat del servei d'aigua / D. R.

Gràcies a la implantació de projectes per a la detecció primerenca de fuites a les xarxes, s’eviten pèrdues d’aigua i danys en els sistemes. La guerra contra l’Aigua No Registrada (ANR), en la qual figuren fuites, fallades en comptatges dels comptadors, fraus i consums no autoritzats, és fonamental. A Espanya arriba, de mitjana, el 23,5% de l’aigua de la xarxa, xifra que suposa una pèrdua de més de 1.000 hm3 a l’any. Si aquesta dada es reduís fins al 10%, s’estalviarien 550 hm3 anuals, xifra superior al consum anual d’aigua de tota la Comunitat de Madrid.

Aliança publicoprivada

Una de les claus en aquest procés és que l’administració pública remi en la mateixa direcció que les companyies operadores del cicle integral de l’aigua. Les convocatòries dels PERTE de Digitalització del Cicle de l’Aigua, mitjançant els quals el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD) subvenciona projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua, en són l’exemple més recent. En la primera convocatòria, el MITERD va seleccionar 30 projectes que es veuran beneficiats per aquestes inversions. Un dels seleccionats va ser el presentat per Aqualia i Arcgisa, Aigua i Residus del Camp de Gibraltar (l’empresa pública de serveis participada per la Mancomunitat de Municipis del Camp de Gibraltar), per digitalitzar el servei d’aigua de vuit municipis del Camp de Gibraltar (Cadis).

L’any 2023 Aqualia va invertir 17 milions d’euros en transformació digital

Actualment es troba en termini d’estudi la segona convocatòria del PERTE, a la qual Aqualia va presentar 12 projectes per a diferents punts de la geografia espanyola, que engloben un total de 596 municipis i beneficiarien els seus més de tres milions d’habitants.

Projectes per a l’aprofitament d’aigües residuals

Vista aèria d'una depuradora

Vista aèria d'una depuradora / D. R.

Catalunya té un paper destacat en alguns dels projectes d’innovació en els quals hi ha involucrada Aqualia. Un d’ells és el projecte ULTIMATE. Aquesta iniciativa té per objectiu implantar sinergies entre serveis d’aigua i diferents indústries (sector agroalimentari, petroquímic i biotecnològic), per provar els múltiples usos de les aigües residuals municipals i industrials a través de nou demostracions a Europa i al Mediterrani sud-oriental.

ULTIMATE es basa a tractar i reutilitzar aigües residuals, i obtenir-ne energia i altres compostos valuosos, a més de fomentar col·laboracions entre diferents entitats per aconseguir una indústria més circular. El projecte està cofinançat pel programa Horizonte 2020 de la Unió Europa i hi participen 27 socis d’11 països, entre els quals figura Aqualia.

La companyia, en col·laboració amb la Universitat d’Alcalá, ha desenvolupat i patentat una tecnologia posada en marxa a la fàbrica del grup cerveser Mahou San Miguel, a Lleida. Allà s’ha implantat aquest nou sistema, batejat com a «ELSAR», que a més a més d’aconseguir aigua depurada de bona qualitat, aconsegueix augmentar la producció de bioenergia (biometà i hidrogen) i l’estalvi energètic. El sistema ELSAR està dimensionat per donar resposta al 80% de les factories d’alimentació i begudes del país. I el seu objectiu final és minimitzar el consum d’aigua i maximitzar l’aprofitament dels corrents d’aigües residuals per obtenir energia i recursos.

No és l’únic exemple d’innovació a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Lleida. La instal·lació compta amb la primera pila de combustible operada amb biogàs de depuradora a Espanya, que permet obtenir energia elèctrica amb més rendiment que les solucions actuals. La solució neix del projecte ECLOSION, liderat per Aqualia, amb la col·laboració de l’Agència Catalana de l’Aigua, i impulsat per un consorci de set empreses més. El seu propòsit és investigar la producció d’hidrogen verd i biometà a partir de residus i d’aigües residuals, per trobar solucions sostenibles que redueixin la dependència energètica actual. Concretament, a Lleida s’investiga, amb la col·laboració de la Universitat de Girona, en l’obtenció de biometà gràcies a la coproducció d’hidrogen in situ.

El projecte ECLOSION està subvencionat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), en el marc de la convocatòria 2021 del Programa Missions Ciència i Innovació, i compta amb el cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Next GenerationEU.