Suport de la UE

¿Com combatre la desocupació juvenil a Espanya?

La Unió Europea ofereix ajuts i programes per impulsar l'ocupació de les persones joves

Per això, ha creat una pàgina web on poder trobar tota la informació relacionada amb aquests ajuts

Espanya és el pais amb més atur juvenil de la UE

Espanya és el pais amb més atur juvenil de la UE

Espanya és el país de la Unió Europea (UE) amb la taxa d'atur juvenil més gran, segons les últimes dades d'EUROSTAT. El mateix organisme assegura que gairebé tres de cada deu joves menors de 25 anys no tenen feina, el doble que la mitjana europea, i que a finals de juny hi havia a Espanya 472.000 menors de 25 anys en situació de desocupació. D'altra banda, l'OCDE revela que el 17% de la població jove espanyola no estudia ni treballa, una ràtio que se situa per sobre de la mitjana de la UE, la ràtio de la qual és del 15%. Per revertir aquestes xifres i fomentar l’ocupació juvenil la UE posa al servei de la població un conjunt d’instruments i oportunitats.

Programes de formació per als joves

La UE compta amb diversos programes per preparar els joves menors de 30 anys per al món laboral, adaptant-se a les seves necessitats, interessos i expectatives.

Garantia Juvenil

Es tracta d'un compromís dels estats membre de la UE per oferir als joves que no estudien, treballen ni reben formació una oferta d'ocupació, educació contínua, formació d'aprenent o període de pràctiques de bona qualitat en un termini de quatre mesos després de quedar aturats o acabar l’educació formal. A Espanya, la Garantia Juvenil ha beneficiat més d'1,5 milions de joves des de la seva posada en marxa el 2014.

Erasmus+

És el programa de la UE per a l'educació, la formació, la joventut i l'esport, que ofereix oportunitats de mobilitat i cooperació a més de 10 milions de persones a Europa i a la resta del món. Els joves poden participar en intercanvis, voluntariats, pràctiques o projectes de col·laboració amb altres joves, organitzacions o institucions educatives.

ALMA

Un suport als joves més desafavorits (d'entre 18 i 29 anys) perquè puguin integrar-se a la societat accedint a una ocupació o a una formació. El programa ALMA ofereix als joves una formació personalitzada al seu país d'origen, experiències laborals supervisades entre dos i sis mesos en un altre país de la UE i un suport continuat a la tornada, per guiar-los amb les noves capacitats adquirides i aconseguir una feina o continuar amb els estudis.

Cos Europeu de Solidaritat

Una iniciativa que ofereix als joves l'oportunitat de participar en projectes solidaris que contribueixin a millorar la vida de les persones i de les comunitats a Europa i a la resta del món. Els joves poden fer activitats de voluntariat, pràctiques o llocs de treball en organitzacions que treballin en àmbits com l'educació, la salut, la inclusió social, la protecció del medi ambient i l'ajuda humanitària.

La UE ofrece un conjunto de programas y ayudas para combatir el paro juvenil

La UE ofrece un conjunto de programas y ayudas para combatir el paro juvenil / UE

Recursos europeus per trobar feina

EURES

És la xarxa europea de serveis d'ocupació que facilita la mobilitat laboral a l'espai econòmic europeu. A través de la seva plataforma en línia, els joves poden accedir a més de 3,9 milions d'ofertes a tot Europa. A més, poden contactar amb consellers EURES especialistes en el mercat laboral europeu, que assessoren els sol·licitants d'ocupació. Els joves que necessiten ajuda per treballar a l'estranger, poden consultar el Pla Específic de Mobilitat (EURES), que ofereix suport financer i logístic per cobrir les despeses associades.

Europass

És el marc comú de la UE per a la transparència de les qualificacions i les competències, que ajuda els joves a presentar les seves capacitats de manera clara i eficaç. Europass ofereix una sèrie d'eines gratuïtes, com ara el CV Europass, el Passaport de Llengües, el Suplement Europass al Títol o Certificat, el Suplement Europass al Títol Superior o l'Expedient Europass de Mobilitat.

Eina d'autoavaluació Europass

És una eina en línia que permet als joves avaluar les seves competències digitals, lingüístiques i empresarials i obtenir un informe personalitzat amb consells i recursos per millorar-les.

FEAG

El Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització dona suport als treballadors que han perdut la feina a causa dels canvis estructurals provocats per la globalització, la crisi econòmica o la transició ecològica i digital. El FEAG ofereix mesures de suport personalitzades, com ara orientació professional, formació, reciclatge o reconversió professional, suport a l'emprenedoria, subsidis de mobilitat o ajuts al manteniment d'ingressos.

¿Com es pot accedir a aquests programes?

La UE ha creat una web oficial per difondre la seva campanya #MakeItWork, on els joves poden trobar tota la informació sobre els programes, ajuts i iniciatives que hi ha a la UE per millorar les seves competències i augmentar les seves oportunitats d'ocupació. La web està disponible en 24 idiomes i ofereix enllaços d’interès.