Discapacitat

Integració social i laboral a les empreses

Des de la seva creació, fa 24 anys, la Fundació Integralia DKV ha acompanyat 6.018 persones en la seva inclusió al mercat laboral

L'Escola Integralia està dedicada a la formació en competències professionals i digitals, així com en competències toves

El 50% dels usuaris de la Fundació Integralia ha obtingut una feina.

El 50% dels usuaris de la Fundació Integralia ha obtingut una feina.

Actualment, a Espanya hi ha aproximadament 4,38 milions de persones que tenen reconeguda alguna forma de discapacitat. No obstant això, només una de cada quatre compta amb una ocupació, una ràtio 38,5 punts percentuals inferior a la taxa d'ocupació de la població sense discapacitat. A més, la dificultat a l'hora de trobar feina es veu agreujada pel fet que el 33% de persones amb discapacitat al nostre país es troba en el llindar de la pobresa.

Amb l'objectiu de millorar el benestar d'aquest col·lectiu, la Fundació Integralia DKV compta amb diversos programes destinats a la integració social i laboral. Des de la seva creació, fa 24 anys, la Fundació Integralia ha marcat la diferència en la vida de milers de persones amb discapacitat, oferint-los l'oportunitat d'integrar-se en el mercat laboral i en la societat en general. En total, ha contribuït a que 6.018 persones hagin estat acompanyades en la seva inclusió al mercat laboral.

Com la Roser Labella, que pateix artrogriposi, i que després de participar en un dels projectes de la fundació, va acabar incorporant-se a la pròpia plantilla d'Integralia. Tal com expliquen els seus pares, "sempre vam tenir molt clar que la Roser havia de treballar i que podia fer-ho, tot i necessitar una tercera persona per a algunes coses. El dia que va entrar a treballar a Integralia va ser un dels millors dies de les nostres vides".

Formació i seguiment

Un dels programes estrella de l'entitat és l'Escola Integralia, que actua com a punt d'accés a la Fundació. Aquest centre està dedicat a la formació de persones amb discapacitat en competències professionals d'atenció al client o digitals, així com en competències toves (habilitats de comunicació, escolta activa, treball en equip, gestió del temps, recerca de feina, etc.). A més, també treballa en enfortir la seguretat i confiança dels usuaris, moltes vegades degradada per múltiples rebutjos en l'àmbit laboral.

Un cop finalitzat el procés formatiu, el centre realitza un acompanyament durant el procés d'inclusió sociolaboral en un dels Centres Especials de Treball (CET). Els CET són centres on s'ofereix als treballadors amb discapacitat la possibilitat de realitzar una feina productiva i remunerada, adaptada a les seves capacitats i que facilita la seva inclusió en el mercat laboral ordinari. Amb una activitat productiva centrada en l'atenció al client multicanal, la Fundació ha aconseguit mantenir més de cinc milions d'interaccions anuals, demostrant la qualitat i el compromís del seu equip de gairebé 620 persones distribuïdes en els vuit centres repartits per tota Espanya.

Al llarg de l'any 2023, es van realitzar un total de 20 programes formatius a l'Escola Integralia, dels quals es va beneficiar un alumnat de 587 persones amb discapacitat. Fins a 67 persones es van poder incorporar en els CET de la Fundació i 26 en altres empreses i organitzacions. En els seus més de 10 anys de vida, l'Escola ha impartit més de 14.877 hores de formació. Així mateix, el 50% de l'alumnat ha obtingut una feina, el 66% a Integralia i el 33% en altres empreses col·laboradores.

El 50% de l'alumnat de l'Escola Integralia ha obtingut una feina, el 66% a Integralia i el 33% en altres empreses

Un dels principals objectius de la Fundació Integralia és que la persona amb discapacitat que realitza el seu itinerari formatiu i professional el finalitzi en altres empreses i organitzacions, normalitzant així la presència de persones amb discapacitat en elles. Durant l'any 2023 s'han realitzat set tránsits; és a dir, set persones que treballaven en els CET han pogut fer el salt a altres empreses i seguir desenvolupant el seu perfil professional en l'empresa ordinària.

Amb la finalitat d'oferir un ampli servei comunicatiu, els CET gestionats per la Fundació Integralia brinden al públic una atenció multicanal. Amb un equip de gairebé 620 persones repartits en els seus vuit Centres Especials de Treball, es mantenen més de cinc milions d'interaccions –a través de tots els canals: telèfon, WhatsApp, correu electrònic, xarxes socials, etc.– anuals amb els usuaris de les més de 70 empreses i institucions clients.