El Col·legi Sant Josep Navàs s’uneix a la xarxa d’Escoles de la Unesco

El col·legi Sant Josep Navàs va celebrar un esdeveniment especial en ser reconegut com a escola associada a la Xarxa d’Escoles Associades a la Unesco de Catalunya (XEAUC). Aquesta xarxa, que consta d’uns cinquanta centres educatius a Catalunya, té com a objectiu promoure els valors de la Unesco, implementant-los en la vida diària de l’escola i en projectes destinats a millorar la comunitat i ajudar aquells que ho necessitin. En un acte especial, Luisa Márquez, coordinadora de les escoles associades a la Unesco d’Espanya, juntament amb altres membres de la xarxa, van visitar l’escola per lliurar el certificat i la placa identificativa. Acompanyats per l’equip directiu, mestres de l’escola i representants de medi ambient de cada classe i de l’Associació de Famílies de l’Alumnat (AFA), van atorgar el distintiu a la directora de l’escola, Montse Mollet.