La brigada municipal de Solsona ha començat a substituir papereres de la ciutat, primer al nucli antic i després als parcs i la zona poliesportiva.

Es renovaran més de 80 papereres amb un nou model homogeneïtzat, més integrat en l'entorn, amb el 50% més de capacitat (95 litres) i protegit del vent i la pluja. En aquells emplaçaments que ho permeten també s'hi afegeix la recollida selectiva.

En una segona fase, que es durà a terme a partir de la propera setmana, es col·locaran 27 noves papereres en parcs infantils i escoles, totes amb les fraccions separades. Finalment, més endavant, en una tercera i darrera fase, se n'instal·laran una vintena més als equipaments esportius.

L'adquisició de les papereres per al nucli antic, els parcs i els equipaments escolars ha tingut un cost de 17.900 euros i s'em-marca dins les prioritats del darrer pressupost participatiu de la ciutat.