La Coma i la Pedra finalitzarà la urbanització de cinc carrers del Port del Comte

Les obres van començar el 2010 però la crisi les va paralitzar

Imatge de l’estat actual d’un dels carrers | AJ. LA COMA I LA PEDRA

Imatge de l’estat actual d’un dels carrers | AJ. LA COMA I LA PEDRA / Arnau Valverde. La Coma i la Pedra

La Coma i la Pedra

L’Ajuntament de la Coma i la Pedra ha aprovat l’actualització dels projectes d’urbanització de cinc carrers de la urbanització del Port del Comte. Es tracta dels carrers Sant Guerau, Josep Esquius, Nans Verds, Cadí i Picapinyes. A més també es preveu una obra de millora de l’enllumenat públic de la carretera de Tuixent.

Amb aquesta actuació es pretén millorar l’estat d’aquests carrers, situats al sud de la urbanització, que es troben en molt mal estat, tant pel que f a a la via com per altres serveis com l’enllumenat. La urbanització d’aquests carrers es va aprovar l’any 2010 i les obres es van posar en marxa però es van acabar paralitzant per la crisi econòmica que vivia el país. Després d’anys d’aturada, el govern municipal ha decidit tornar a engegar aquest tema.

«Quan vaig entrar a l’Ajuntament vaig decidir actualitzar aquests projectes segons les normatives actuals», explica el batlle, Ramon Costa. En aquest sentit, fins ara simplement s’han actualitzat els projectes originals i s’hi ha afegit elements com el desplegament de la fibra òptica, que no hi eren inclosos. Actualment el projecte es troba en exposició pública durant uns quants dies i, si no es presenta cap reclamació, es procedirà a la seva contractació.

Costa explica que el projecte preveu una obra integral en el sentit que s’haurà de refer tot de nou. Les primeres obres van quedar paralitzades i això ha fet que amb el pas dels anys els veïns se n’hagin ressentit. Hi ha carrers sense enquitranar, amb forats a la via, llums que no funcionen i altres problemàtiques. «S’ha de fer tot de nou», destaca el batlle de la Coma i la Pedra.

El finançament de les obres d’urbanització d’aquests carrers es farà a través de contribucions especials, tal com ja s’havia previst des de l’inici. Per tant, els veïns dels carrers afectats aportaran el 90% del cost de les obres mentre que el consistori de la Coma i la Pedra es farà càrrec del 10% restant.