Obren un casal infantil al Solsonès per facilitar la conciliació familiar

La iniciativa, dirigida als infants nascuts entre el 2011 i el 2019, es farà cada dissabte al matí

Redacció

El Solsonès posa en marxa aquesta tardor la prova pilot d’un nou servei pensat per facilitar la conciliació de les famílies de la comarca els dissabtes al matí, de nou a una. Al Casal Cívic Xavier Jounou de Solsona s’obre un casal infantil gratuït adreçat a la població infantil nascuda entre els anys 2011 i 2019, ambdós inclosos. Se’n podrà fer ús de manera fixa, tots els dissabtes del mes, o bé esporàdica, de forma puntual.

Aquest nou servei, organitzat pel Consell Comarcal i l’Ajuntament de Solsona, és obert a tots els infants d’aquestes edats, però en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, es prioritzaran les famílies amb altres càrregues de cura. Un cop prioritzats aquests col·lectius, es prioritzaran també les famílies que necessitin acollir-se al servei de manera fixa i les places restants s’adjudicaran per ordre d’inscripció.

Xavier Castellana, conseller comarcal de Drets Socials, Igualtat i Feminismes, destaca que «aquest casal es posa en marxa com una prova pilot per a fer aflorar i abordar les necessitats de conciliació de les famílies. Els propers mesos ha de créixer per adaptar-se a la demanda real i donar-hi resposta».

Reforçar els serveis de cura fora de l’horari escolar per facilitar la conciliació de les famílies és l’objectiu del projecte «Entretemps», en el qual s’emmarca el casal infantil. Igual com s’ha fet amb el casal de natura, de final d’agost, i el servei de canguratge per als usuaris de les activitats ludicoesportives de les piscines municipals, la idea és avançar en la corresponsabilitat pública de la cura dels infants. Amb aquestes iniciatives es vol alliberar temps per a les famílies, que podran utilitzar per compatibilitzar l’activitat laboral, la vida social i política, el temps d’oci i el d’aprenentatge personal o d’autocura.

S’ha creat un espai web específic per gestionar les inscripcions a les activitats del projecte «Entretemps». Per inscriure’s a les activitats serà necessari haver-se registrat prèviament. Les inscripcions per al casal d’octubre estaran obertes del 20 al 23 de setembre. El consistori informarà més endavant de les dates d’inscripció per als mesos següents.

Si alguna família necessita suport per registrar-se i tramitar la inscripció es pot adreçar als Serveis Socials Bàsics del Solsonès.

Aquesta iniciativa coordinada entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona forma part del desplegament del programa «Temps per cures», impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminisme, que té per objectiu impulsar la prestació de serveis de cura puntuals per a nenes i nens dels 0 als 14 anys als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals. El Solsonès ha rebut una assignació anual de 41.788,87 procedent de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri d’Igualtat.