La regidora d’Urbanisme, Obres públiques i Serveis municipals de Solsona, Rosó Barrera, s’ha reincorporat, els matins, a la feina d’oficina tècnica que tenia abans d’entrar al consistori. D’aquí que, tot i mantenir les regidories, hagi renunciat a la dedicació del 70 per cent de la jornada a l’Ajuntament i a la remuneració que percebia des del començament del mandat. Tot i això, a partir d'ara se l’indemnitzarà per l’assistència a les juntes de govern, plens i comissions.

Dijous, el Ple va aprovar la modificació del cartipàs. A partir d’ara, l’alcaldessa, Judit Gisbert, assumeix directament la gestió de la regidoria d’Urbanisme i Obres Públiques, mentre que el segon tinent d’Alcaldia, Ramon Xandri, s’ocuparà del Servei Municipal d’Aigua. De totes maneres, Rosó Barrera va explicar que a les tardes continua fent reunions amb els tècnics municipals de les seves àrees. 

Aquest punt va rebre els vots favorables del govern municipal (ERC) i l’abstenció de l’oposició. Els més crítics van ser ApS-CUP, que van qüestionar el fet que al començament del mandat es considerés necessària una dedicació del 70 per cent de la jornada de la regidora Rosó Barrera per una àrea important com la d'Urbanisme i Serveis i que ara la substitueixin dues persones que no tenen la seva qualificació professional. Igualment, constaten una "sobrecàrrega d’algunes figures del govern municipal", segons la portaveu d’ApS-CUP, Pilar Viladrich.