Cremar el sotabosc de forma controlada redueix el risc del bosc a patir sequera i incendis, segons ha demostrat un estudi firmat per investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i el CREAF. El treball pretenia entendre millor l'efecte de diversos tractaments forestals en la resistència de boscos de pinassa enfront de la sequera i els incendis, i s’ha comprovat que el sotabosc juga un paper rellevant.

Els tractaments forestals es van aplicar en tres localitats de la xarxa de parcel·les demostratives del Centre de la Propietat Forestal al Solsonès. Concretament, a Llobera, Madrona i Secanella. Els investigadors van esbrossar mecànicament el sotabosc i van fer dos tipus d'aclarides. A més, en una meitat de cada zona, van fer una crema prescrita de les restes.

Cinc anys després dels tractaments forestals, s’han avaluat els efectes de la gestió sobre el risc d'incendi i la disponibilitat d'aigua per als pins de major altura, mitjançant simulacions a partir de dades de camp que van incloure l'estructura forestal a escala arbòria i de sotabosc.

Els resultats evidencien que quan el sotabosc s'ha tractat amb crema prescrita la resistència dels boscos és major i, al mateix temps, indiquen que els tractaments forestals contribueixen a la resistència del bosc a ambdues pertorbacions en comparació de la no gestió. 

«Les cremes prescrites redueixen el creixement del sotabosc durant els anys que segueixen a la gestió i, per tant, també redueixen la competència per l'aigua que el sotabosc suposa per als arbres i la quantitat de combustible disponible que pot cremar durant un incendi», especifiquen els investigadors de l’estudi. 

«Crèiem que la intensitat d’aclarida seria el factor que més influeix en la vulnerabilitat del bosc a sequeres i incendis, però les simulacions van indicar que el sotabosc també juga un paper molt important: el tractament que més contribueix a la resistència és el que combina l’aclarida de l’arbrat amb la crema prescrita del sotabosc», resumeix la investigadora del CTFC Lena Vilà, autora principal de l’article. 

Els resultats d'aquestes simulacions es comprovaran en un futur analitzant el creixement i l'eficiència en l'ús de l'aigua dels arbres de major altura en anys secs, en funció del tractament. Mentrestant, en el marc del projecte HoliSoils, els investigadors especialitzats en la gestió forestal estan estudiant si la crema de restes té efectes no desitjats sobre el sòl