Els centres educatius del Solsonès volen treballar per incrementar el percentatge de productes locals en els menús escolars, que actualment representa entorn un 50% de mitjana, segons la diagnosi sobre menjadors escolars del Solsonès i Cardona elaborada per la cooperativa solsonina Raiels. L'estudi es va presentar ahir en una jornada a la seu del Consell Comarcal que va posar de manifest les dificultats de les escoles a l'hora de potenciar els aliments de proximitat, tenint en compte el topall del preu del servei de menjador escolar fixat pel Departament d'Educació.

La jornada, impulsada pel Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central i l'Agència de Desenvolupament Local del Solsonès i Cardona, va servir per exposar els resultats de la diagnosi que ha permès conèixer el funcionament dels menjadors escolars d'un total de dinou centres educatius. L'informe analitza les potencialitats de fomentar els productes de proximitat en els menús escolars a partir d'entrevistes amb directors d'escola, gestors de menjadors, restaurants i productors locals.

Una de les dades més significatives que aporta la diagnosi és que entorn un 50% de mitjana dels productes alimentaris que s'ofereixen a les escoles estan elaborats al territori. La pasta, els llegums i la fruita són alguns dels grups alimentaris de proximitat amb més presència, mentre que en el cas del peix, la carn i els vegetals és més difícil introduir el valor de la proximitat. El percentatge de productes locals no és equitatiu en tots els centres, ja que els menús depenen del model de gestió del menjador, de la sensibilització del professorat i les famílies o de la coneixença de productors del territori.

De fet, la diagnosi posa de manifest que un hàndicap que sovint impedeix potenciar els productes de proximitat en els menús és el preu del menjador escolar, que ve fixat pel Departament d'Educació. En el cas d'educació primària, el cost establert pel servei és de 6,18 euros. En aquest sentit, el topall del preu és un dels condicionants a l'hora d'introduir productes de proximitat a les escoles, així com el tipus de gestió dels menjadors, que en la majoria d'escoles del Solsonès està cedida a empreses externes i, en alguns casos concrets, a restaurants de la zona.

Amb tot, la cooperativa Raiels incorpora algunes propostes al final de la diagnosi per tal d'avançar cap a un model de menjadors escolars que prioritzin el producte local. El seu plantejament és impulsar estudis de viabilitat econòmica per introduir el producte local als centres educatius, fomentar la sensibilització del professorat i les famílies sobre els beneficis del consum local a partir de sessions informatives o crear una comissió de treball amb els agents implicats del territori per tal de definir una estratègia conjunta sobre com potenciar els productes de proximitat.

La jornada sobre menjadors escolars sostenibles va cloure amb una ponència d'Anna Gallart, tècnica d’Educació al CC de l'Alt Urgell, i Mireia Font, gerent del GAL Alt Urgell-Cerdanya per presentar el projecte Mengem d'Aquí i un tast de producte local amb els productors del territori.