El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal impulsa un projecte per conservar els boscos de pi negre del Pirineu

La iniciativa permetrà desenvolupar accions durant un període de cinc anys per millorar la biodiversitat de zones com el parc natural del Cadí-Moixeró

El Centre Tecnològic coordina un projecte per conservar boscos de pi negre dels Pirineus

El Centre Tecnològic coordina un projecte per conservar boscos de pi negre dels Pirineus / CTFC

Laura Serrat

Laura Serrat

Conservar els boscos de pi negre en sòls calcaris als Pirineus. Amb aquest objectiu, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) ha impulsat el projecte Life UNCINATA que permetrà desenvolupar accions enfocades a la millora de la biodiversitat, la compatibilització de les activitats humanes i la mitigació d'impactes, com els derivats d'incendis servers, que serveixin com a base per crear plans de conservació de l'hàbitat a escala pirinenca.

Life UNCINATA és una iniciativa coordinada pel CTFC en què participa un consorci format pel CREAF, el Centre de la Propietat Forestal, la Fundació Catalunya La Pedrera, Integra Pirineus i Gestión Ambiental de Navarra SA. Amb un pressupost de 3.736.434 euros, procedent en un 75% del programa Life de la Unió Europea, el consorci disposa de cinc anys per desenvolupar accions demostratives enfocades a la millora de la resiliència dels boscos de pi negre.  

Els investigadors destaquen la importància de la conservació d'aquest hàbitat d'interès prioritari per a la Unió Europea. "Es tracta d'una tipologia de bosc singular que només es troba en algunes zones dels Pirineus i als Alps", apunta el coordinador del projecte i investigador del CTFC, Víctor Sazatornil. Les característiques del seu substrat calcari influeixen en la vegetació i les espècies que s'hi troben, "de forma que resulta primordial conservar la seva biodiversitat", posa en relleu.

Amb el propòsit de fer més resilients els boscos de pi negre, l’equip investigador durà a terme accions a diferents espais protegits del Pirineu com ara el parc nacional d’Aigüestortes, els parcs naturals de l’Alt Pirineu, Cadí-Moixeró i de Capçaleres del Ter i del Freser, la reserva nacional de caça de Boumort, la reserva forestal de Larra-Aztaparreta a Navarra i en tres grans finques privades, com són la muntanya d’ Alinyà, Pedró-Rasos i L’Estany.  

Partint d’una diagnosi inicial de l’estat de les pinedes sobre substrat calcari, l’equip investigador crearà plans de conservació de l’hàbitat per cadascuna de les Zones Especials de Conservació (ZEC). Entre altres accions, es treballarà per preservar els boscos madurs, es reconduirà la pastura de bestiar domèstic així com d’herbívors salvatges en determinats punts, es faran accions per regular l’excés de freqüentació humana i es reduirà la vulnerabilitat als incendis forestals d’alguns boscos.

L'equip investigador espera que les accions de conservació i restauració desenvolupades serveixin de model i siguin transferibles a la resta de boscos d’Europa que pateixin, o puguin patir, en un futur no massa llunyà, els mateixos problemes de conservació. Així, el projecte vol contribuir al desenvolupament i la gestió de la xarxa Natura 2000 i a l’assoliment dels objectius de l’Estratègia Europea per a la Biodiversitat 2030.