ERC del Solsonès, al govern del Consell Comarcal i l'Ajuntament de Solsona, ha sortit al pas de les crítiques fetes per la CUP pel que fa a l'operació de compra d'una finca a la Pujada del Seminari de la ciutat per 800.000 euros perquè la Generalitat hi faci el futur hospital. En un comunicat, ERC argumenta que "pel que fa a les possibles irregularitats en l’expedient administratiu a les quals fa referència, dir que no és cert, i que l’expedient s’ha fet tal com han indicat els serveis jurídics de l’ens comarcal. Tot i així, si creuen que no s’ha fet bé, que preguin les mesures que facin falta per tal de corregir-ho, ja que per nosaltres això no és una opció, és la nostra manera de ser i de fer, i ho hem demostrat sempre. I en quant a les presses i la urgència, cap més que la opció de l’adquisició real en aquest moment i la capacitat de donar-hi resposta, davant la necessitat que es va signar en el compromís comú, un document que conjuntament (CUP, INDEPENDENTS, ERC) vam signar per tal d’iniciar aquest procés, i que en el seu punt sisè, diu " S’ha de procurar de manera urgent que hi hagi un edifici nou, ja que l’actual és vell, precari i obsolet, i les seves funcions no es poden prestar amb la qualitat que es requereix".

La formació del Govern comarcal també rebat la CUP en el fet que "no és ERC qui aprova aquesta adquisició, ni qui la fa possible, és el Consell Comarcal del Solsonès i el Centre Sanitari

del Solsonès a través dels seus òrgans de govern, les dues comissions de govern, la del Consell i la del Centre Sanitari, on hi ha representants de diferents grups polítics i de diversos municipis de la comarca; també de la Junta del Centre Sanitari, on a més de la representació dels municipis de la comarca, hi ha els representants de diverses entitats socials i sanitàries, els representants dels treballadors/es del centre, així com la representació del CatSalut. Reduir a només el grup d’ERC aquesta gran empresa no és només faltar a la veritat, és ganes de destruir i desgastar un adversari polític utilitzant eines molt qüestionables. En aquest cas, doncs, la “Solsona que volen” tal com diu la CUP, no és la Solsona que vol ERC, és la comarca qeu volem les diferents persones que formem part dels òrgans de representació esmentats, i als quals la mateixa CUP, que hi era, va renunciar a ser-hi i aquesta manera de fer se’n diu democràcia.

Des d'ERC han remarcat els beneficis de l'operació: "aquest projecte respon a la necessitat de dotar dels millors recursos la comarca del Solsonès, en tots els àmbits, i també i sobretot, en matèria de salut i per a les persones. Pensem que aquesta és una gran i bona adquisició patrimonial per la comarca, i suposarà un gran pas en la transformació integral del Centre Sanitari del Solsonès. Essent una mica atrevits i agosarats, podríem qualificar de pas transcendent i/o històric aquest fet i de ben segur, serà la llavor del fruit que demà collirem".

Les crítiques de la CUP

Dijous, la CUP va emetre un comunicat en el qual la formació afirmava que "l'expedient administratiu també contempla diverses irregularitats. En primer lloc la parcel·la es compra sense un informe previ que és obligatori per adquisicions que excedeixin els 100.000 euros. A més, no es justifica la necessitat de fer una adquisició directa sense un concurs públic. D'altra banda, els informes tècnics que acompanyen l'expedient són molt poc concrets, de fet no hi ha cap dada tècnica que parli les característiques i els requeriments de nou centre sanitari (envergadura, accessos, aparcament...). Finalment, els terrenys en concret presenten problemàtiques legals. Per un costat, hi ha la possibilitat que sigui necessari modificar el POUM. Per l'altre, segons consta al registre de la propietat, els actuals titulars no tenen inscrita la totalitat de la finca al seu nom".