L’Associació per la Integració Tarifària del Transprot Públic ha instat el Govern de la Generalitat ha complir els acords establerts en aquest àmbit i, doncs, a incloure les comarques del Pirineu i el Solsonès en el sistema ja vigent a les comarques de Barcelona en el marc de la setena corona de preus.

L’entitat ha emès un comunicat en el qual argument que « la integració tarifària és una de les mesures més potents per a fer atractiu el transport públic i, també, una de les que millor resultat dona per cada euro invertit: un sistema més senzill i entenedor té més usuaris». Per aquest motiu, l’ens de foment d’un sistema unitari per a tothom ha apuntat que «instem al departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, administració competent, a executar les integracions ja anunciades: Alt Pirineu i Aran, Solsonès i Baix Empordà». Una portaveu de l’associació ha argumentat que de moment no tenen previst entregar cap instància a l’Executiu o portar a terme alguna mesura de pressió per tal que executi els acords amb el territori. Amb tot, l’entitat sí que té previst reunir-se amb alcaldes i representants de les comarques afectades a curt i mig termini.

En aquesta línia, l’entitat ha recordat que «des del departament de Territori s’ha anunciat la voluntat de dur a terme la integració de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran al sistema de l’ATM Lleida, anunciada el maig del 2022 , per al mateix any, que encara no s’ha fet efectiva» i «la integració del Solsonès al règim de setena corona de l’ATM Barcelona, anunciada el juliol del 2022, que tampoc s’ha fet efectiva».

En paral·lel, l’associació hi ha afegit que «també demanem accelerar la implantació d’un sistema tarifari integrat (STI) unificat per a tota Catalunya, amb un model de tarifes coherent i no discriminatori, una gamma de títols unificada i que permeti integrar qualsevol viatge dins de Catalunya». Actualment hi ha dotze comarques del país que no gaudeixen del sistema d’integració.

Urgent per a alguns col·lectius

A nivell tècnic, l’Associació ha apuntat que «el desplegament de la T-Mobilitat és l’escenari idoni per a la creació d’un sistema tarifari integrat únic. Pel camí, creiem que cal homogeneïtzar els abonaments dels quatre sistemes tarifaris integrats» i, en aquesta línia, ha remarcat que «és especialment urgent unificar la tarifació social: la vinculada a les persones amb discapacitat, a la gent gran, a persones en situació de vulnerabilitat per motius socioeconòmics, i aplicar millores concretes amb relació a les famílies nombroses i monoparentals com el descompte a bitllets senzills o T-10, obligatori per llei.