Experts de Solsona creen una aplicació mòbil per controlar la vespa asiàtica

El Centre Tecnològic i la Universitat de Girona han desenvolupat aquesta eina per fer un seguiment de l’activitat de l’espècie arreu de Catalunya

Creen una aplicació mòbil per fer un seguiment de l'activitat de la vespa asiàtica

Creen una aplicació mòbil per fer un seguiment de l'activitat de la vespa asiàtica / CTFC

Redacció

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i la Universitat de Girona (UdG) han desenvolupat una aplicació mòbil per fer un seguiment de l’activitat de vespa asiàtica arreu del territori català. L’aplicació s’ha creat en el marc del projecte ALERTA VELUTINA, que té una durada de tres anys i està finançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya a partir del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. 

Actualment, el grup de recerca en Biologia Animal de la UdG està investigant l’impacte que exerceix la vespa asiàtica en colònies d’abella de la mel. La recerca es fa en col·laboració de professionals de l’apicultura, el CTFC, la Diputació de Girona i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Els resultats obtinguts fins ara posen de manifest que existeix una enorme variabilitat en la pressió de la vespa asiàtica (Vespa velutina) al llarg dels mesos, entre anys i entre zones diferents. “Fins ara no disposàvem d’una eina que ens permetés recopilar aquestes variacions en un territori relativament extens; sí que existien aplicacions mòbils i pàgines web per a registrar l’observació d’individus o nius de vespa asiàtica, però no una eina adreçada al sector apícola”, explica la investigadora de la UdG Núria Roura

L’aplicació desenvolupada pel projecte ALERTA VELUTINA és “una eina pràctica” per al seguiment de l’activitat de la vespa asiàtica en explotacions apícoles, dirigida al sector apícola i a gestors. Amb l’aplicació i la pàgina web, l’equip investigador i els apicultors podran fer un seguiment de forma periòdica de l’activitat de la vespa asiàtica en els abellars i tenir un control de les variacions temporals de la mateixa en ruscs distribuïts arreu del territori català. 

L’aplicació mòbil, que està disponible per a Android i iOS, permet als apicultors registrar els assentaments (localització municipal, nombre d’arnes, mesures de control de vespa asiàtica, entre altres) i iniciar comptatges de vespa asiàtica. A més a més, cada apicultor o persona que participi en el projecte podrà consultar les dades pròpies a través de la mateixa aplicació o la web, i comparar els diferents assentaments així com l’evolució de la vespa en forma de gràfica. En participar-hi molts apicultors de diferents punts de Catalunya, es podrà obtenir una informació global en temps real de l’expansió de la vespa en el territori i l’activitat que hi ha a cada lloc. 

L’aplicació mòbil i la pàgina web es van presentar divendres en el marc de la jornada “Enemics de l’abella de la mel: varroa o vespa asiàtica?”, a l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners, organitzada per la UdG i el CTFC. Durant la jornada es van exposar els primers resultats del projecte ALERTA VELUTINA i es va posar de manifest l’impacte que pateix el sector apícola per part de dues espècies invasores: la vespa asiàtica i la varroa

La varroa (Varroa destructor) és un àcar paràsit introduït accidentalment a Europa als anys 80 i actualment es considera una de les plagues més greus que afronta el sector apícola a escala mundial, ja que debilita i causa la mort de les colònies d’abella de la mel. Aquesta situació es veu agreujada per la recent introducció de la vespa asiàtica, la qual exerceix una pressió addicional durant els mesos de tardor que en molts casos posa en risc la supervivència de les colònies durant els mesos d’hivernada