L’entrada en fase d’excepcionalitat per sequera de molts municipis del Solsonès comportar restringir les quantitats d’aigua de consum als domicilis i estipula que les granges només poden utilitzar l’aigua potable per a l’abeurament i neteja dels animals. Per rentar el recinte, només si no es disposin d’altres fonts alternatives. Davant d’aquest escenari, l’actual president de la Mancomunitat d’abastament d’aigua del Solsonès (MAAS) i alcalde de Lladurs, Daniel Rovira, proposa que s’hauria de congelar el nombre de caps de bestiar que poden tenir les explotacions per tal d’evitar problemes d’aigua.

La comarca del Solsonès té el servei d’aigua a través de la MAAS, que s’encarrega de distribuir els subministraments l’aigua a cada Ajuntament, perquè té les competències delegades. Segons Rovira, les mesures de la fase d’excepcionalitat les van rebre com a Mancomunitat, però no com a consistori, i tal com explica, «tan sols contemplen, de manera genèrica, que s’ha de reduir un 30% el consum d’aigua».

Una solució a llarg termini que hi troba Rovira és que «es deixin de donar permisos per fer granges noves o bé ampliacions i que es limiti el nombre d’animals que entren a les explotacions ramaderes, ja que un cop els tens dins és indiscutible que els has de mantenir». Tal com assegura, la sequera ja fa anys que hi és i si l’ACA i el Departament d’Agricultura «haguessin estat més previsors, els pagesos també s’haurien pogut planificar davant d’aquesta situació». A més, considera que les seves instruccions no són «prou clares i generen dubtes als productors».

Tot i que l’abeurament i la neteja de tots els animals estan coberts per les mesures, per dur a terme totes les altres accions que requereixen aigua, les granges han d’utilitzar recursos que no provinguin de la xarxa d’abastament, siguin pous, recol·lectes d’aigua de la pluja o altres fonts. Una acció que l’alcalde de Lladurs valora com a inviable, ja que «la majoria dels productors agraris no compten amb aquests recursos i si les granges estan plenes, és impossible reduir el consum en un 30%», segons explica.

Daniel Rovira assenyala que, per part dels ramaders de Lladurs, però també d’arreu de la comarca, li arriben mostres de preocupació, perquè «no saben si, de cara al futur, serà millor que comptin amb menys caps de bestiar per tal d’estalviar aigua o optar per altres vies que encara desconeixen». Es tracta d’una situació complexa pel fet que depèn d’un factor incontrolable com és la pluja.

Incertesa amb les multes

L’ACA i el Departament d’Agricultura van comunicar als consistoris que l’incompliment de les limitacions d’aigua potable dels embassaments comportarien sancions. Com assegura Rovira, a hores d’ara [fins ahir] encara no havien arribat específiques, però els consta que els arribaran, perquè «totes les granges estaven plenes i no es podien permetre fer aquesta reducció del 30% del seu consum» d’un dia per l’altre.

Rovira indica que ja es fa el càrrec que hi haurà sancions per excés de consum d’aigua. el seu municipi està a l’espera de rebre les multes, sense saber a qui aniran destinades, als propietaris de les explotacions o bé a l’entitat que serveix l’aigua.