Solsona és el municipi català que té una taxa més alta de denúncies de violència masclista per habitant, segons unes dades de Mossos d’Esquadra extretes entre el gener de 2022 i l’octubre de 2023. La capital del Solsonès lidera el rànquing amb 766 denúncies per cada 100.000 habitants, tot i que aquesta xifra és una estimació que neix d’una extrapolació de casos i no és real. Fent l’equivalència per als 9.000 habitants aproximats amb què compta la ciutat, la taxa es traduiria en un total de 69 denúncies interposades des d’inicis del 2022 i fins ara.

Tècniques del Departament de Drets Socials i Feminismes del Consell Comarcal del Solsonès, assenyalen que aquestes «dades són complexes d’analitzar, ja que un nombre més alt de denúncies no necessàriament equival a més casos de violència». Tal com apunten, hi ha estadístiques que mostren molt clarament que els casos que acaben en denúncies són un percentatge molt petit amb relació al nombre real i, de la mateixa manera, una taxa baixa de denúncies no vol dir, necessàriament, que hi hagi menys violència. Per tant, valoren que aquest «increment de denúncies es pot interpretar com una tendència a una major presa de consciència envers la violència masclista».

Com esmenten les tècniques, avui dia, el Solsonès té en actiu dos serveis gratuïts adreçats exclusivament a dones que es troben en situacions de violència de gènere. Compten, en primer lloc, amb el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), a través del qual poden rebre informació, assessorament, atenció i acompanyament destinat, especialment, a supervivents de violència masclista. A més, els hi ofereix atenció psicològica i orientació jurídica. L’altre recurs són els Serveis Socials Bàsics, que també ofereixen orientació i acompanyament a dones, però també a infants, que han patit situacions de violència i, molt especialment, en aquells casos en què presenten escenaris de vulnerabilitat social.

En l’àmbit de la Catalunya Central també actua el Servei d’Intervenció Especialitzada de Manresa (SIE), que es dedica a atendre a dones, infants i adolescents que han patit violència masclista i, a més, els acompanya en els seus processos de recuperació i reparació de les violències i els danys patits. Les tècniques del Consell Comarcal aprofiten per recordar que el telèfon 900 900 120 està especialitzat en violència masclista i està disponible les 24 hores del dia.

Sensibilització social

Les tècniques del Departament de Feminismes fan valdre la importància de continuar duent a terme accions de prevenció i sensibilització social que permetin identificar situacions de violència, com també difondre els recursos i serveis que ofereix la xarxa. A més, han exposat que detecten «que cal reforçar les accions de prevenció adreçades a homes i al replantejament de la masculinitat».

També consideren que és important impulsar canvis en les polítiques públiques per tal de «revertir tots els factors de risc que, en molts casos, suposen grans obstacles» perquè les supervivents de violència masclista puguin sortir de les seves situacions. Els principals àmbits en què les tècniques creuen que s’hauria d’actuar són en la manca de recursos econòmics que solen presentar, la manca d’habitatge a preus assequibles, l’aïllament social que pateixen i el fet de no comptar amb una bona xarxa de suport en què recolzar-se, entre d’altres.