L'Ajuntament de Solsona projecta una millora en la renovació de la xarxa d'aigua de 135.500 euros

L'actuació es basa en una àmplia sectorització de la infraestructura i en la instal·lació de gestors de regulació de la pressió

Operaris fent treballs de detecció de fuites amb un geòfon i amb un prelocalitzador acústic

Operaris fent treballs de detecció de fuites amb un geòfon i amb un prelocalitzador acústic / Ajuntament de Solsona

Redacció

Aquest any l’Ajuntament de Solsona té projectada una millora i renovació de la xarxa d’aigua en baixa valorada en 135.500 euros. L’objectiu del projecte, que es troba a exposició pública fins al 13 de juny, és aconseguir un control més eficient dels 120 quilòmetres de xarxa en baixa de què disposa el municipi i estalviar aigua mitjançant reductors de pressió ajustats a les necessitats de cada sector. 

La xarxa d’aigua de Solsona es caracteritza per presentar “un sistema complex amb diferents tipus de captacions i un traçat amb elements centenaris”, segons remarca l’enginyer municipal, Ramon Besora, redactor del projecte, fet que en fa minvar el rendiment tècnic hidràulic.

Igualment, l’orografia de Solsona obliga a treballar amb pressions superiors a les desitjades en bona part de la xarxa, fet que també causa més avaries i incrementa el consum d’aigua dels abonats. Per aquests motius, sectoritzar les línies i reduir la pressió, segons explica l’enginyer, comportarà un allargament de la vida útil de les canonades i una disminució de les avaries i les pèrdues.

Així mateix, es disposarà de comptadors sectorials que facilitaran el control de la infraestructura i minimitzaran l’impacte de possibles avaries. També es facilitarà la detecció de fuites i fraus i es podrà calcular l’RTH de sectors concrets per actuar en aquells punts on el rendiment sigui més baix.

Nou sectors

Seran nou els sectors que es crearan amb aquesta actuació: els de Correus, Puig Sobirà, Camp del Molí, la Cissa, Torregassa, els Masos, Sant Agustí, carretera de Torà, Mirasol, Serrat d’en Mingo i Pujada del Castellvell.

Aquesta actuació, projectada en 135.500 euros, té una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua de 68.435 euros i forma part de les inversions previstes a la xarxa d’aigua per aquest exercici, que ascendeixen a 410.000 euros. Aquesta renovació es preveu executar en un termini de tres mesos, una vegada se n’adjudiquin els treballs. En aquests moments, el projecte es troba en exposició pública per a recollir-ne possibles al·legacions o reclamacions fins al 13 de juny.